Học viện đào tạo VMP chuyên cung cấp các khóa đào tạo chuyên sâu và chuyên biệt theo nhiều hình thức: 

May đo theo nhu cầu doanh nghiệp (In-house), các khóa đào tạo dành cho cá nhân (Public).

Bên cạnh đó, học viện đào tạo VMP còn thực hiện các dự án đào tạo như: Chia nhỏ (Micro-learning), theo lộ trình (Training road-map) và các dự án đào tạo kết hợp Online (E-learning) và Offline (Tập trung) trên nền tảng công nghệ mới.

leadership 2

Lĩnh vực đào tạo dành cho doanh nghiệp và cá nhân

LEADERSHIP & MANAGEMENT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO / KHÓA HỌCTHỜI LƯỢNG
5R-Leadership Skills For Managers – Kỹ năng lãnh đạo 5R2 ngày
The Art Of Influential Leadership – Nghệ thuật lãnh đạo tạo ảnh hưởng2 ngày
Inspirational Leadership – Lãnh đạo truyền cảm hứng2 ngày
The Power Of Innovative Leader – Sức mạnh lãnh đạo sáng tạo & đột phá2 ngày
Positive Influence For Managers – Quản lý sự ảnh hưởng tích cực2 ngày
Transformation Leadership Skills – Lãnh đạo chuyển mình3 ngày
New Era Leaders – Lãnh đạo đổi mới2 ngày
The Art Of 360 Leadership – Nghệ thuật lãnh đạo 3602 ngày
Professional Manager 4.0 – Nhà quản lý chuyên nghiệp2 ngày
4.0 Essentials For First Time Managers – Kỹ năng cần thiết cho tân quản lý2 ngày
Foundations For Middle Managers – Nền tảng dành cho quản lý cấp trung 2 ngày
Situational Leadership Skills – Lãnh đạo theo tình huống2 ngày 
Delegation Mastery For High Performance – Làm chủ giao việc ủy quyền1 ngày 
The Art Of Poweful Teamwork – Nghệ thuật gắn kết sức mạnh đội ngũ2 ngày
Team Management – UP Communication – Giao tiếp trong quản lý nhóm2 ngày
Meeting Mastery For Busy Managers – Làm chủ cuộc họp cho quản lý1 ngày
Advanced Leadership skills – Kỹ năng quản lý nâng cao2 ngày
Problem Solving & Decision Making Skills – Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định1 ngày
Core Competencies Of Middle Managers – Năng lực cốt lõi của quản lý cấp trung2 ngày
A Leading Method For Leader – Phương pháp lãnh đạo đội ngũ loại A2 ngày
Leader Create Leaders – Lãnh đạo tạo lãnh đạo3 ngày
The Art Of Motivational Leadership – Nghệ thuật lãnh đạo tạo động lực2 ngày
hr training
năng lực bán hàng 1
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO / KHÓA HỌCTHỜI LƯỢNG
Sales Hack: From Zero to Hero – Thủ thuật bản hàng từ con số 0Theo lộ trình
Sell Anything With Inspiration – Bán hàng bằng phương pháp truyền cảm hứng2 ngày
Selling Skills For Better Performance – Kỹ năng bán hàng nâng cao hiệu suất2 ngày
Foundations Of A Salesperson – Nền tảng cho nhà bán hàng2 ngày
Sales Training 101: Handling Objection – Vượt qua từ chối trong bán hàng2 ngày
Sales 101: Storytelling Openers – Kỹ năng mở đầu bằng thuật dẫn chuyện2 ngày
Project Selling Skills – Kỹ năng bán hàng theo dự án2 ngày
B2B Selling Skills – Kỹ năng bán hàng B2B2 ngày
Sales 101: Customer Insights – Kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng2 ngày
Sales 101: Planning and Organizing – Kỹ năng xây dựng kế hoạch bán hàng2 ngày
Sales 101: Telesales – Cold Call vs. Warm Call – Kỹ năng Telesales Sales2 ngày
Supervisor Skills – Kỹ năng giám sát bán hàng2 ngày
PG Foundation – Kỹ năng nền tảng dành cho PG1 ngày
Winning At The Moment Choice – Chiến thắng trong từng khoảnh khắc bán hàng2 ngày
Distribution Channel Management – Quản lý kênh phân phối2 ngày
Sales Force Management – Kỹ năng quản trị đội ngũ bán hàng2 ngày
Coaching Capacity For Sales Managers – Năng lực huấn luyện dành cho quản lý bán hàng2 ngày
Key Account Management – Quản lý khách hàng chủ chốt2 ngày
Influence For Supervisors/Managers – Tạo ảnh hưởng trong bán hàng2 ngày
Professional Data Collecting Skills – Kỹ năng tổng hợp dữ liệu chuyên nghiệp2 ngày
TOUCH Communication For Sales – Kỹ năng giao tiếp “Chạm” dành cho Sales2 ngày
Effective Business Negotiation Skills – Kỹ năng thương lượng trong kinh doanh2 ngày
coaching 1
năng lực đào tạo 1
chương trình đào tạo
nhà máy sản xuất
nâng cao 1

Thương hiệu trực thuộc