Học viện đào tạo VMP chuyên cung cấp các khóa đào tạo chuyên sâu và chuyên biệt theo nhiều hình thức: 

May đo theo nhu cầu doanh nghiệp (In-house), các khóa đào tạo dành cho cá nhân (Public).

Bên cạnh đó, học viện đào tạo VMP còn thực hiện các dự án đào tạo như: Chia nhỏ (Micro-learning), theo lộ trình (Training road-map) và các dự án đào tạo kết hợp Online (E-learning) và Offline (Tập trung) trên nền tảng công nghệ mới.

Lĩnh vực đào tạo dành cho doanh nghiệp và cá nhân

LEADERSHIP & MANAGEMENT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO / KHÓA HỌCTHỜI LƯỢNG
5R-Leadership Skills For Managers – Kỹ năng lãnh đạo 5R2 ngày
The Art Of Influential Leadership – Nghệ thuật lãnh đạo tạo ảnh hưởng2 ngày
Inspirational Leadership – Lãnh đạo truyền cảm hứng2 ngày
The Power Of Innovative Leader – Sức mạnh lãnh đạo sáng tạo & đột phá2 ngày
Positive Influence For Managers – Quản lý sự ảnh hưởng tích cực2 ngày
Transformation Leadership Skills – Lãnh đạo chuyển mình3 ngày
New Era Leaders – Lãnh đạo đổi mới2 ngày
The Art Of 360 Leadership – Nghệ thuật lãnh đạo 3602 ngày
Professional Manager 4.0 – Nhà quản lý chuyên nghiệp2 ngày
4.0 Essentials For First Time Managers – Kỹ năng cần thiết cho tân quản lý2 ngày
Foundations For Middle Managers – Nền tảng dành cho quản lý cấp trung 2 ngày
Situational Leadership Skills – Lãnh đạo theo tình huống2 ngày 
Delegation Mastery For High Performance – Làm chủ giao việc ủy quyền1 ngày 
The Art Of Poweful Teamwork – Nghệ thuật gắn kết sức mạnh đội ngũ2 ngày
Team Management – UP Communication – Giao tiếp trong quản lý nhóm2 ngày
Meeting Mastery For Busy Managers – Làm chủ cuộc họp cho quản lý1 ngày
Advanced Leadership skills – Kỹ năng quản lý nâng cao2 ngày
Problem Solving & Decision Making Skills – Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định1 ngày
Core Competencies Of Middle Managers – Năng lực cốt lõi của quản lý cấp trung2 ngày
A Leading Method For Leader – Phương pháp lãnh đạo đội ngũ loại A2 ngày
Leader Create Leaders – Lãnh đạo tạo lãnh đạo3 ngày
The Art Of Motivational Leadership – Nghệ thuật lãnh đạo tạo động lực2 ngày


GỬI YÊU CẦU ĐÀO TẠO

hr training

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO / KHÓA HỌCTHỜI LƯỢNG
Foundation HR management – Nền tảng quản lý nhân sự2 ngày
Advanced HR management – Quản lý nhân sự chuyên sâu3 – 5 ngày
Selection & Interviewing Skills – Kỹ năng phỏng vấn và tuyển chọn nhân sự2 – 3 ngày
Effective Performance Management – Kỹ năng quản lý hiệu suất2 ngày
Human Resources Management – Quản lý nguồn nhân lực2 ngày
HR Skills For Non-HR Managers – Kỹ năng nhân sự cho cấp quản lý2 ngày
Organization Culture – Văn hóa doanh nghiệp2 ngày
Stay Interview For Managers – Kỹ năng giữ chân nhân tài cho quản lý2 ngày
Competency Modeling Development – Phát triển mô hình năng lựcTheo lộ trình
Performance Management System – Thiết lập hệ thống quản lý năng suất công việcTheo lộ trình


GỬI YÊU CẦU ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO / KHÓA HỌCTHỜI LƯỢNG
Sales Hack: From Zero to Hero – Thủ thuật bản hàng từ con số 0Theo lộ trình
Sell Anything With Inspiration – Bán hàng bằng phương pháp truyền cảm hứng2 ngày
Selling Skills For Better Performance – Kỹ năng bán hàng nâng cao hiệu suất2 ngày
Foundations Of A Salesperson – Nền tảng cho nhà bán hàng2 ngày
Sales Training 101: Handling Objection – Vượt qua từ chối trong bán hàng2 ngày
Sales 101: Storytelling Openers – Kỹ năng mở đầu bằng thuật dẫn chuyện2 ngày
Project Selling Skills – Kỹ năng bán hàng theo dự án2 ngày
B2B Selling Skills – Kỹ năng bán hàng B2B2 ngày
Sales 101: Customer Insights – Kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng2 ngày
Sales 101: Planning and Organizing – Kỹ năng xây dựng kế hoạch bán hàng2 ngày
Sales 101: Telesales – Cold Call vs. Warm Call – Kỹ năng Telesales Sales2 ngày
Supervisor Skills – Kỹ năng giám sát bán hàng2 ngày
PG Foundation – Kỹ năng nền tảng dành cho PG1 ngày
Winning At The Moment Choice – Chiến thắng trong từng khoảnh khắc bán hàng2 ngày
Distribution Channel Management – Quản lý kênh phân phối2 ngày
Sales Force Management – Kỹ năng quản trị đội ngũ bán hàng2 ngày
Coaching Capacity For Sales Managers – Năng lực huấn luyện dành cho quản lý bán hàng2 ngày
Key Account Management – Quản lý khách hàng chủ chốt2 ngày
Influence For Supervisors/Managers – Tạo ảnh hưởng trong bán hàng2 ngày
Professional Data Collecting Skills – Kỹ năng tổng hợp dữ liệu chuyên nghiệp2 ngày
TOUCH Communication For Sales – Kỹ năng giao tiếp “Chạm” dành cho Sales2 ngày
Effective Business Negotiation Skills – Kỹ năng thương lượng trong kinh doanh2 ngày

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO / KHÓA HỌCTHỜI LƯỢNG
Coaching Skill For Managers – Huấn luyện và kèm cặp nhân viên2 – 5 ngày
High Performance and Motivation Skills – Kỹ năng huấn luyện gia tăng năng lực và động lực làm việc2 ngày
Coaching and Mentoring Skills – Kỹ năng huấn luyện và cố vấn2 ngày
Innovation & Productivity Methodolody – Phương pháp huấn luyện nâng cao hiệu suất2 ngày
Kỹ Năng Huấn Luyện Và Đào Tạo – Coaching And Training Skills2 ngày
Coaching and Training Skills – Kỹ năng huấn luyện và đào tạo2 ngày
Field Coaching Mastery – Kỹ năng huấn luyện thực địa2 ngày
Coaching Bible – Kinh thánh của nhà huấn luyện chuyên nghiệp1 ngày
Remote Coaching Competency – Năng lực huấn luyện từ xa2 ngày
High Performance Team Coaching – Huấn luyện nhóm hiệu quả cao2 ngày
Coaching Competencies For Leaders – Năng lực huấn luyện dành cho lãnh đạo2 ngày


GỬI YÊU CẦU ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO / KHÓA HỌCTHỜI LƯỢNG
Train The Trainer – Đào Tạo Giảng Viên Nội Bộ2 – 5 ngày
Train The Trainer 3+  – Đào Tạo Giảng Viên Chuẩn 3+3 ngày
Advanced Train The Trainer  – Đào Tạo Giảng Viên Nâng Cao2 ngày
Gamification In Training – Ứng Dụng Game Trong Đào Tạo2 ngày
Training Content For Professional Trainer – Nội Dung Đào Tạo Cho Trainer2 ngày
Exclusive Training Need Analysic – Phân Tích Nhu Cầu Đào Tạo Chọn Lọc2 ngày
Problem Solving For In-house Trainer – Kỹ Năng Xử Lý Tình Huống Cho Trainer2 ngày
Weapons For Internal Trainer – Vũ khí cho nhà đào tạo nội bộ 1 ngày
Training Planning & Organization – Lập kế hoạch và tổ chức đào tạo hiệu quả2 ngày
Training Avaluation Method – Phương pháp đo lường kết quả đào tạo2 ngày
Trainer As Leader – Đào Tạo Như Lãnh Đạo2 ngày
Training Roadmap Empire – Đế Chế Xây Dựng Lộ Trình Phát Triển Năng LựcTheo lộ trình
Train The Training Manager – Nhà quản lý đào tạo chuyên nghiệp2 ngày
Inspiring Internal Trainer – Nhà đào tạo nội bộ nhiệt huyết2 – 5 ngày
Maverick Training Style – Kỹ năng đào tạo theo phong cách Maverick2 ngày


GỬI YÊU CẦU ĐÀO TẠO

chương trình đào tạo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO / KHÓA HỌCTHỜI LƯỢNG
Customer Relationship Management – Quản trị quan hệ khách hàng2 ngày
The Golden Call-center – Phương pháp tổ chức và vận hành Call-center2 ngày
Up & Up Customer Service – Nâng tầm dịch vụ khách hàng2 – 5 ngày
The Art Of Customer Service – Nghệ thuật chăm sóc khách hàng hiệu quả2 ngày
Professional Customer Services – Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp2 ngày
Managing Customer’s Objections – Quản lý sự phản đối của khách hàn2 ngày
Successful Customer Relationship Management – Quản lý quan hệ khách hàng2 ngày
English Communication For CRM – Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh mảng dịch vụ2 ngày
Customer Insights & Analysis Skills – Kỹ năng phân tích và thấu hiểu khách hàng2 ngày
Communication & Customer Services – Giao tiếp và chăm sóc khách hàng2 ngày
Customer Service Excellence – Dịch vụ khách hàng xuất sắc2 ngày
Building Trust And Engaging Team – Xây dựng niềm tin gắn kết đội ngũ2 ngày
EQ Management – Kỹ năng kiếm soát cảm xúc và cơn giận2 ngày
Customer Service STAR – Xây dựng hình ảnh người phục vụ thời đại mới2 – 3 ngày


GỬI YÊU CẦU ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO / KHÓA HỌCTHỜI LƯỢNG
Operation Excellence – Quản trị vận hành xuất sắcTheo lộ trình
Six Sigma Training – Đào tạo quản trị chất lượng 6 SigmaTheo lộ trình
CSR-Corporate Social Responsibility Executive – Chuyên viên trách nhiệm xã hội2 ngày
Lean Management – Quản trị tinh gọn3 – 9 ngày
QA Training – Quản lý chất lượng2 ngày
Logistic Management For Production – Quản trị cung ứng trong sản xuất2 ngày
Communication For Factory Managers – Giao tiếp cho quản lý nhà máy2 ngày
ISO 9001 Training – Đào tạo quản lý chất lượng ISO 9001Theo lộ trình
Product Liability In Manufacturing — Tinh thần trách nhiệm trong sản xuất2 ngày
 Kaizen And SS For Quality Management – Quản lý chất lượng với Kalzen và SS3 – 9 ngày
Customer Service Excellence – Dịch vụ khách hàng xuất sắc2 ngày
Management & KPIs in Manufacturing – Thiết lập KPIs hiệu quả trong sản xuất2 ngày
Project Management For Managers – Kỹ năng quản lý dự án chuyên nghiệpTheo lộ trình
Labor Relation Management – Kỹ năng quản lý quan hệ lao động2 ngày
Warehouse Management – Quản lý kho về lao độngTheo lộ trình
Labor Risk Management – Quản lý rủi ro2 ngày

Waste Management – Quản lý lãng phí

3 – 6 ngày


GỬI YÊU CẦU ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO / KHÓA HỌCTHỜI LƯỢNG
Creative Thinking & Innovation Skills – Tư duy sáng tạo & đổi mới2 ngày
Effective Change Management Skills – Quản trị sự thay đổi2 ngày
Problem Solving & Decision Making Skills – Giải quyết vấn đề và ra quyết định2 ngày
Effective Creative Thinking Skills – Tư duy sáng tạo hiệu quả1 ngày
Conflict Management Skills – Kỹ năng giải quyết xung đột2 ngày
Effective Time Management – Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả2 ngày
Stress Management For High Performance – Quản lý căng thẳng để đạt năng suất cao2 – 4 ngày
Effective Self-Management Skills – Kỹ năng quản lý bản thân hiệu quả2 ngày
Personal Management for Best Results – Quản lý bản thân và nâng cao hiệu suất2 ngày
Critical Thinking For Team Leader – Tư duy phản biện cho trưởng nhóm2 ngày
Professional Presentation Skills – Kỹ năng thuyết trình hiệu quả2 ngày
The Art Of Public Speaking – Nghệ thuật nói trước công chúng2 ngày
High Impact Presentation Skills – Kỹ năng thuyết trình tạo ảnh hưởng cao2 ngày
Power Of Positive Thinking – Năng lượng của tư duy tích cực 2 ngày
Essentials Of Business Communication – Kỹ năng giao tiếp thiết yếu cho người đi làm2 – 3 ngày


GỬI YÊU CẦU ĐÀO TẠO

Thương hiệu trực thuộc