Tips For Leader

Ứng dụng mô hình 5Ps để quản lý đội nhóm hiệu quả

Mô hình 5Ps là một mô hình quản lý nguồn nhân lực được phát triển

Thuyết X và Thuyết Y: Lựa chọn phương pháp quản lý nhân viên phù hợp

Thuyết X và Thuyết Y của p được biết đến là nền tảng quản lý

Ứng dụng mô hình DISC để giao tiếp hiệu quả với nhân viên | VMP Academy

Mô hình DISC là một trong những công cụ giúp bạn hiểu rõ hơn về

05 việc quản lý cần làm để gắn kết đội nhóm | VMP Academy

Gắn kết đội nhóm là việc làm vô cùng cần thiết nhằm thúc đẩy hiệu

Mô hình Chiến lược giải quyết xung đột Thomas-Kilmann dành cho quản lý

5 chiến lược giải quyết xung đột, mâu thuẫn đội nhóm bao gồm: hợp tác,

5 rào cản của nhà quản lý bền vững

5 điểm chết trên trong sự nghiệp của nhà quản lý bền vững được đền

Tại sao thường xuyên xảy ra xung đột nơi làm việc? Đây là giải pháp.

Giúp quản lý nắm rõ nguyên nhân, chiến lược giải quyết và phương pháp ngăn

5 Tips điều hành cuộc họp hiệu quả dành cho Quản lý

Để điều hành cuộc họp hiệu quả, nhà quản lý cần nắm rõ 5 tips:

Thấu hiểu tính cách nhân viên để tổ chức cuộc họp hiệu quả.

4 nhóm tính cách thường xuất hiện trong các cuộc họp gồm: Dominant - Thống

Cách quản lý thời gian hiệu quả với định luật Parkinson

Cách ứng dụng định luật Parkinson để quản lý thời gian hiệu quả: xác định

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.