5 CÁCH GIAO VIỆC HIỆU QUẢ DÀNH CHO QUẢN LÝ

Khi nhà quản lý sở kỹ năng giao việc hiệu quả, bạn sẽ kiểm soát công việc một cách hợp lý, đưa ra kế hoạch chi tiết, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, tiết kiệm chi phí và nguồn lực. Đồng thời cũng giúp nhân viên của bạn tự tin khi thực hiện, và họ sẽ yêu thích công việc cần đảm nhận. 

5 Tips khai phá tiềm năng Lãnh đạo | Tips for Leader

Hầu hết mọi người đều có tiềm năng lãnh đạo, dù bạn có là quản lý hay không. Việc xác định được khả năng lãnh đạo của bản thân sẽ giúp bạn xây dựng mục tiêu sự nghiệp phù hợp, cải thiện sự tự tin, nâng cao năng lực,… Và đặc biệt, bạn sẽ biết cách nhìn nhận khả năng của đội ngũ nhân viên, từ đó xây dựng lộ trình phát triển phù hợp và tạo động lực cho họ.