BUTTERFLY LEADERSHIP BOOTCAMP VÀ 5 BÀI HỌC DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ

5 bài học dành cho nhà quản lý

Đây là bài viết tổng hợp 5 bài học dành cho nhà quản lý thông qua hoạt động đào tạo trải nghiệm tại sự kiện Butterfly Leadership Bootcamp do VMP Academy cùng Cafe and Learn tổ chức vào ngày 10/12/2022. Xoay quanh các chủ đề: Thiết lập mục tiêu đúng, thấu hiểu bản thân, kèm cặp đội nhóm, quản trị cảm xúc và khả năng thích nghi với thời cuộc. Cùng chúng tôi nhìn lại và hiểu rõ về 5 nội dung này nhé!

Nâng cấp kỹ năng trình bày cho quản lý | Nhật ký đào tạo

Tuần qua, VMP tổ chức các khóa Train The Trainer 3+ giúp nâng cấp kỹ năng trình bày cho quản lý các doanh nghiệp như De Heus, Loft3Di Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng mềm như Coaching Skills For Manager, Kỹ năng làm việc hiệu quả,….