Sự kiện mới

Webinar: Tư vấn “Xây dựng kế hoạch đào tạo Quản lý năm 2024”

Webinar dành Dành riêng cho KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP, nhằm Tư vấn “Xây dựng kế

[HCM] Cafe & Learn tháng 11: Engagement Skills

LnD cần làm gì để giúp quản lý chủ động trong việc huấn luyện, đào

[HCM] Cafe & Learn tháng 10: Critical Thinking

Làm thế nào để tổng hợp thông tin, đánh giá, ra quyết định, và thuyết

[Hà Nội] Cafe & Learn tháng 10: Critical Thinking

Làm thế nào để tổng hợp thông tin, đánh giá, ra quyết định, và thuyết

[HCM] Cafe & Learn tháng 9: Innovation Skills

Làm cách nào để đổi mới hoạt động follow up dành cho quản lý? Cùng

Cafe & Learn tháng 8: Motivation Skills

Làm sao để quản lý thay đổi hành vi sau đào tạo? Cùng tìm câu

Cafe & Learn tháng 7: Delegation Skills

Sự kiện Cafe & Learn tháng 07/2023 với chủ đề Delegation Skills: Kỹ năng giao

Cafe & Learn T6 – CSMs(*): “Mindful Leadership”

CSMs(*): "Mindful Leadership" - sự kiện CFL t6 là cơ hội để người tham dự

Cafe & Learn T5 – CSMs(*): “Effective Communication”

CSMs(*): "Effective Communication" - sự kiện CFL t5 nhằm giúp người tham dự biết và

Cafe & Learn T4 – CSMs(*): “Engage Leadership”

CSMs(*): "Engage Leadership" - sự kiện CFL t4 nhằm giúp người tham dự có góc

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.