Sự kiện mới

[HCM] Cafe & Learn tháng 06: Engage Experience

Cafe and Learn Hồ Chí Minh tháng 06 mang đến bạn chủ đề: Engage Experience

[Hà Nội] Cafe & Learn tháng 06: Learning Experience Design – Problem Center

Cùng Cafe & Learn tháng 06 trở lại Hà Nội với chủ đề: Learning Experience

[HCM] Cafe & Learn tháng 05: ONBOARDING EXPERIENCE

Tại sự kiện tháng 05.2024, chúng ta sẽ cùng bàn luận cách để khai thác

[Hà Nội] Cafe & Learn tháng 04: Work-space Experience

Cafe and Learn trở lại Hà Nội, với nội dung giúp bộ phận đào tạo

[HCM] Cafe & Learn tháng 04: Interview Experience

Cafe and Learn quay trở lại với chuỗi sự kiện giúp "Quản lý tạo nên

CAFE AND LEARN 2024: TRẢI NGIỆM NHÂN VIÊN VƯỢT TRỘI

Chuỗi Cafe and Learn 2024 với thông điệp: Giúp Quản lý tạo nên Trải nghiệm

Webinar: Tư vấn “Xây dựng kế hoạch đào tạo Quản lý năm 2024”

Webinar dành Dành riêng cho KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP, nhằm Tư vấn “Xây dựng kế

[HCM] Cafe & Learn tháng 11: Engagement Skills

LnD cần làm gì để giúp quản lý chủ động trong việc huấn luyện, đào

[HCM] Cafe & Learn tháng 10: Critical Thinking

Làm thế nào để tổng hợp thông tin, đánh giá, ra quyết định, và thuyết

[Hà Nội] Cafe & Learn tháng 10: Critical Thinking

Làm thế nào để tổng hợp thông tin, đánh giá, ra quyết định, và thuyết

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.