Sự kiện mới

Leadership & problem solving skills

Sau khóa học, Bạn chắc chắn sẽ hiểu và làm được các 5 việc:  Tạo

RA MẮT SÁCH “TRAINING MANAGER VÀ 7 NGỘ NHẬN”

Giới thiệu tổng quan Xuyên suốt 20 năm gắn bó với Đào tạo cùng các

KHOÁ HỌC PHARMACEUTICAL FIELD COACHING

Làm cách nào để đội ngũ Sale Rep/Med Rep có đủ năng lực và chủ

Thử thách “Change2Lead” – 30 ngày thay đổi dành cho Nhà quản lý

Giới thiệu tổng quan Quản lý cấp trung đóng vai trò quyết định trong việc

TỐI ƯU HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO TỪ GỐC RỄ VỚI BETARI | Creating the Learning and Sharing Culture #2

Tối ưu hiệu quả đào tạo với Betari là một phương pháp được Trainer Phan

Recap Sự kiện “CREATING THE SHARING, LEARNING CULTURE”

Vào ngày 02/07/2021, Recap Sự kiện VMP tổ chức buổi chia sẻ trực tuyến nhằm

Sự kiện “CREATING THE SHARING, LEARNING CULTURE”

Sự kiện Trực tuyến – Bí quyết tối ưu chi phí đào tạo bằng nguồn

ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ “HOW TO DEVELOP TRAINING ROADMAP” | MÊ CUNG ĐÀO TẠO

Vào ngày 24/10/2020 vừa qua, VMP Academy đã tổ chức buổi đào tạo chuyên đề

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.