Sự kiện mới

Cafe & Learn T6 – CSMs(*): “Mindful Leadership”

CSMs(*): "Mindful Leadership" - sự kiện CFL t6 là cơ hội để người tham dự

Cafe & Learn T5 – CSMs(*): “Effective Communication”

CSMs(*): "Effective Communication" - sự kiện CFL t5 nhằm giúp người tham dự biết và

Cafe & Learn T4 – CSMs(*): “Engage Leadership”

CSMs(*): "Engage Leadership" - sự kiện CFL t4 nhằm giúp người tham dự có góc

Trainer’s Day – Let’s recharge your energy

“Trainer’s Day” là chương trình đào tạo thực hành, hướng đến sự “sáng tạo và

Cafe & Learn T3 – CSMs(*): “Women’s Leadership”

VMP Training Tư Vấn Lộ Trình Đào Tạo Doanh Nghiệp Và Phát Triển Kỹ Năng

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO QUẢN LÝ BỀN VỮNG NĂM 2023

Cung cấp các giải pháp để đào tạo quản lý bền vững dành cho các

1 Comments

Cafe & Learn Tháng 2 – CSMs(*) : “Positive Thinking”

VMP Training Tư Vấn Lộ Trình Đào Tạo Doanh Nghiệp Và Phát Triển Kỹ Năng

BUTTERFLY LEADERSHIP BOOTCAMP

Transform yourself into a better leader.  Hành trình “phá kén” của nhà lãnh đạo.  Tổng

Cafe & Lean (CFL) tháng 12: INNOVATION LEADERSHIP – “sáng tạo & đổi mới”

Innovation Leadership – “sáng tạo và đổi mới” thuộc chuỗi chương trình chào đón đại

Cafe & Learn (CFL) tháng 11: INSPIRATION LEADERSHIP – “truyền cảm hứng và tạo động lực”

Inspiration Leadership – “truyền cảm hứng và tạo động lực” thuộc chuỗi chương trình chào

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.