V.M.P & mô hình phát triển nhân sự loại A

VMP, viết tắt của 3 từ Value – Mindset – Performance, đồng thời là 3 thành tố tạo nên một nhân sự hạng A(*) tại Doanh nghiệp. Đồng thời, đó cũng là từ khóa cho Sứ mệnh của chúng tôi: Với mỗi khóa đào tạo cần giúp gia tăng giá trị cho mỗi cá nhân trong tổ chức (Value), giúp thay đổi tư duy (Mindset) của người học và phát huy năng lực và cải tiến hiệu suất làm việc (Performance).

Đào tạo không chỉ cung cấp kiến thức mà còn nâng cao khả năng tư duy và năng lực…

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

VMP Academy chuyên cung cấp các chương trình đào tạo chuyên sâu và chuyên biệt theo nhiều hình thức:
+ May đo theo nhu cầu doanh nghiệp (In-house),
+ Đào tạo dành cho cá nhân (Public).

Bên cạnh đó, học viện đào tạo VMP còn thực hiện các dự án đào tạo như: chia nhỏ (Micro-learning), theo lộ trình (Training road-map) và các dự án đào tạo kết hợp Online (E-learning) và Offline (Tập trung) trên nền tảng công nghệ mới.

Một số chương trình đào tạo nổi bật:

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

VMP Academy chuyên cung cấp các chương trình đào tạo chuyên sâu và chuyên biệt theo nhiều hình thức:
+ May đo theo nhu cầu doanh nghiệp (In-house),
+ Đào tạo dành cho cá nhân (Public).

Bên cạnh đó, học viện đào tạo VMP còn thực hiện các dự án đào tạo như: chia nhỏ (Micro-learning), theo lộ trình (Training road-map) và các dự án đào tạo kết hợp Online (E-learning) và Offline (Tập trung) trên nền tảng công nghệ mới.

Một số chương trình đào tạo nổi bật:

DỊCH VỤ HUẤN LUYỆN

Không chỉ dừng lại ở 1 khóa học!
Sau chương trình đào tạo tập trung, VMP tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp với dịch vụ Huấn luyện (Coaching) nhằm phát triển tối đa năng lực, kỹ năng của người học. Nếu Đào tạo là giúp người học HIỂU ĐÚNG VÀ LÀM ĐƯỢC, thì Huấn luyện là giúp người tham gia tìm được GIẢI PHÁP LÀM TỐT HƠN.
Quy trình Manager & Young Leader Coach:
Clarify – Làm rõ vấn đề, tình trạng của Quản lý/ Lãnh đạo (Coachee) và nhu cầu của Lãnh đạo cấp cao/ chủ doanh nghiệp.
Operarion – Thống nhất thực hiện.
Action – Tiến hành theo thỏa thuận.
CHoice – Tổng kết quá trình huấn luyện và báo cáo kết quả.

DỊCH VỤ HUẤN LUYỆN

Không chỉ dừng lại ở 1 khóa học!
Sau chương trình đào tạo tập trung, VMP tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp với dịch vụ Huấn luyện (Coaching) nhằm phát triển tối đa năng lực, kỹ năng của người học. Nếu Đào tạo là giúp người học HIỂU ĐÚNG VÀ LÀM ĐƯỢC, thì Huấn luyện là giúp người tham gia tìm được GIẢI PHÁP LÀM TỐT HƠN.
Quy trình Manager & Young Leader Coach:
Clarify – Làm rõ vấn đề, tình trạng của Quản lý/ Lãnh đạo (Coachee) và nhu cầu của Lãnh đạo cấp cao/ chủ doanh nghiệp.
Operarion – Thống nhất thực hiện.
Action – Tiến hành theo thỏa thuận.
CHoice – Tổng kết quá trình huấn luyện và báo cáo kết quả.

Liên hệ tư vấn

DỊCH VỤ CỐ VẤN

Cố vấn đúng sẽ là một giải pháp để thành công cho cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời là giải pháp tối ưu sau đào tạo của doanh nghiệp.
VMP Academy cũng cấp dịch vụ cố vấn (Mentoring) với quy trình như sau:
Bước 1: Advice: Cung cấp lời khuyên hữu ích đúng với bối cảnh để vận dụng sau khóa học và thiết lập kế hoạch hành động cùng với người học.
Bước 2: Motivation: Thúc đẩy hành động và tạo động lực, phản hồi trong suốt quá trình vận dụng
Bước 3: Success: phân tích lại những gì đã làm được theo từng giai đoạn và ghi nhận tích cực để duy trì động lực.
Bước 4: Goal: Chuyên gia sẽ ngồi lại cùng với người học thiết lập mục tiêu thách thức tiếp theo
Bước 5: Direction: phân tích những thành công và thất bại phía trước và đưa định hướng xử lý.
Bước 6: Support: Tiếp tục đồng hành và hỗ trợ theo định hướng đã đề ra cùng với người được cố vấn.

Liên hệ tư vấn

DỊCH VỤ CỐ VẤN

Cố vấn đúng sẽ là một giải pháp để thành công cho cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời là giải pháp tối ưu sau đào tạo của doanh nghiệp.
VMP Academy cũng cấp dịch vụ cố vấn (Mentoring) với quy trình như sau:
Bước 1: Advice: Cung cấp lời khuyên hữu ích đúng với bối cảnh để vận dụng sau khóa học và thiết lập kế hoạch hành động cùng với người học.
Bước 2: Motivation: Thúc đẩy hành động và tạo động lực, phản hồi trong suốt quá trình vận dụng
Bước 3: Success: phân tích lại những gì đã làm được theo từng giai đoạn và ghi nhận tích cực để duy trì động lực.
Bước 4: Goal: Chuyên gia sẽ ngồi lại cùng với người học thiết lập mục tiêu thách thức tiếp theo
Bước 5: Direction: phân tích những thành công và thất bại phía trước và đưa định hướng xử lý.
Bước 6: Support: Tiếp tục đồng hành và hỗ trợ theo định hướng đã đề ra cùng với người được cố vấn.

Liên hệ tư vấn

DỰ ÁN

Tổng hợp Dự án + Khách hàng thành công tại VMP

“ ĐÀO TẠO KHÔNG PHẢI LÀ MỘT KHÓA HỌC MÀ CẢ MỘT QUÁ TRÌNH”

Triết lý của Học Viện Đào Tạo VMP

KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI