chuỗi các khóa đào tạo xuất sắc của VMP

KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN LÝ – LÃNH ĐẠO CẤP TRUNG – P.L.O.C

KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN & QUẢN LÝ ĐÀO TẠO – HR & TRAINING

KHÓA ĐÀO TẠO CÁC KỸ NĂNG MỞ RỘNG: S.C.A.L.E -UP

Học viện đào tạo VMP chuyên cung cấp các khóa đào tạo chuyên sâu và chuyên biệt theo nhiều hình thức: may đo theo nhu cầu doanh nghiệp (In-house), các khóa đào tạo dành cho cá nhân (Public).

Bên cạnh đó, học viện đào tạo VMP còn thực hiện các dự án đào tạo như: chia nhỏ (Micro-learning), theo lộ trình (Training road-map) và các dự án đào tạo kết hợp Online (E-learning) và Offline (Tập trung) trên nền tảng công nghệ mới.

Dưới đây là một số chương trình chuyên sâu dựa trên khung năng lực nổi bật:

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ - LÃNH ĐẠO CẤP TRUNG

Dựa trên nền tảng 4 chức năng quan trọng của Quản lý cấp trung

Học viện Đào tạo VMP cung cấp khóa đào tạo theo 04 năng lực cốt lõi mang tên: “P.LOC”

Planning & Organization Skills – Lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả

Đăng Ký

Time Management Skills – Kỹ năng quản lý nguồn lực và thời gian thông minh

Đăng Ký

Problem Solving for Manager – Phương pháp tư duy và giải quyết vấn đề dành cho Quản lý

Đăng Ký

Supervisory skills – Kỹ năng giám sát công việc hiệu quả

Đăng Ký

KPI/ OKR Setup & Management – Thiết lập và quản lý mục tiêu OKR

Đăng Ký

5R – Leadership Foundation – Phát triển năng lực lãnh đạo nền tảng

Đăng Ký

Influencing Leadership Skills – Kỹ năng lãnh đạo tạo ảnh hưởng cao

Đăng Ký

Inspiring Leadership Skills – Kỹ năng lãnh đạo truyền cảm hứng

Đăng Ký

Innovation Leadership Skills – Kỹ năng lãnh đạo đổi mới và đột phá

Đăng Ký

Transformation Leadership – Lãnh đạo chuyển đổi/ Lãnh đạo chuyển mình

Đăng Ký

Operation Excellent – Phát triển năng lực vận hành xuất sắc

Đăng Ký

Effective Training Skills – Kỹ năng đào tạo nhân viên hiệu quả

Đăng Ký

Highper Communication Skills – Giao tiếp đạt hiệu quả cao trong quản lý

Đăng Ký

Business Meeting Wizard – Phù thủy điều phối cuộc họp

Đăng Ký

Workplace Trust & Engagement – Xây dựng niềm tin và gắn kết

Đăng Ký

Project Management – Quản lý dự án

Đăng Ký

8 Steps Coaching for Professional – Phương pháp huấn luyện nâng cao hiệu suất

Đăng Ký

Eight- Skill Coaching for Manager – Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên

Đăng Ký

Coaching for Performance – Huấn luyện gia tăng năng lực và động lực làm việc

Đăng Ký

Field/ Sales Coaching Skills – Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp dành cho Quản lý bán hàng

Đăng Ký

Coaching & Mentoring – Kỹ năng huấn luyện và cố vấn

Đăng Ký

Training & Coaching – Kỹ năng đào tạo và huấn luyện

Đăng Ký

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO GIẢNG VIÊN & QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Khóa đào tạo dành cho Giảng viên nội bộ

High Impact Presentation – Kỹ Năng Thuyết Trình Và Trình Bày Thuyết Phục


Đăng Ký

Design & Develop Training Material – Kỹ Năng Xây Dựng Tài Liệu Giảng Dạy


Đăng Ký

Facilitating Skills – Kỹ Năng Điều Phối Lớp Học


Đăng Ký

Khóa đào tạo dành cho Giảng viên nội bộ chuẩn 3+

Train The Trainer 3+ Game & Activity Facilitating Skills.

Đăng Ký

Kỹ Năng Triển Khai Các Hoạt Động Và Trò Chơi Make Your Training Likely.

Đăng Ký

Kỹ Năng Triển Khai Các Hoạt Động Và Trò Chơi Make Your Training Likely.

Đăng Ký

Khóa đào tạo dành cho Quản lý đào tạo

Training Planning & Organization – Lập Kế Hoạch Và Tổ Chức Đào Tạo

Đăng Ký

Training Evaluation- Đo Lường Kết Quả Đào Tạo

Đăng Ký

Design & Develop Training Roadmap – Thiết Kế Và Xây Dựng Lộ Trình Đào Tạo

Đăng Ký

Train The Training Manager –  Quản Lý Đào Tạo Chuyên Nghiệp

Đăng Ký

BỘ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG MỞ RỘNG CHO MỌI ĐỐI TƯỢNG – S.C.A.L.E-UP

Khóa đào tạo dành cho đội ngũ bán hàng

Sales Foudation – Kiến Thức Nền Tảng Để Thành Công

Đăng Ký

Kỹ Năng Bán Hàng Cơ Bản (1 Day)

Đăng Ký

Kỹ Năng Giao Tiếp Và Phục Vụ Khách Hàng

Đăng Ký

Kỹ Năng Trình Bày Bán Hàng Thuyết Phục

Đăng Ký

Kỹ Năng Vượt Qua Từ Chối Và Chốt Bán Hàng (1 Day)

Đăng Ký
Tìm hiểu thêm khóa học liên quan

KHÓA ĐÀO TẠO DÀNH CHO ĐỘI NGŨ DỊCH VỤ VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 

Customer Service: Soft Skills Foundation – Các Kỹ Năng Nền Tảng Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng

Đăng Ký

Customer Insights & Analysis Skills – Kỹ Năng Phân Tích Và Thấu Hiểu Khách Hàng

Đăng Ký

Digital Customer Service – Dịch Vụ Khách Hàng Thời Đại Số

Đăng Ký

Excellent Customer Service – Nâng Tầm Dịch Vụ Khách Hàng

Đăng Ký

Communication Skills For Contact Center – Kỹ Năng Giao Tiếp Tại Trung Tâm Liên Lạc Điện Tử

Đăng Ký

 

KHÓA ĐÀO TẠO VỀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG

Effective Communication At Workplace – Kỹ Năng Giao Tiếp Hiệu Quả Tại Công Sở

Đăng Ký

EQ – Emotional Intelligence – Kỹ Năng Quản Trị Cảm Xúc

Đăng Ký

Key Skills Boosting At Work – Kỹ Năng Cần Thiết Dành Cho Người Đi Làm

Đăng Ký

Solving Problems Skills At Workplace – Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề Nơi Công Sở

Đăng Ký

KHÓA ĐÀO TẠO VỀ NĂNG LỰC HỌC HỎI VÀ PHÁT TRIỂN BẢN THÂN:

LMS Project (Learning Management Systems) – Dự Án Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Học Tập Tại Doanh Nghiệp

Đăng Ký

Training And Learning Culture Project- Dự Án Phát Triển Văn Hóa Học Tập Tại Doanh Nghiệp

Đăng Ký

Phương Pháp Học Chủ Động Trong Công Việc

Đăng Ký

Các Mô Hình Học Tập Hiệu Quả

Đăng Ký

Kỹ Năng Tự Học Phát Triển Bản Thân

Đăng Ký

Xây Dựng Văn Hóa Học Tập Tại Doanh Nghiệp

Đăng Ký

KHÓA ĐÀO TẠO VỀ NĂNG LỰC GẮN KẾT VÀ LÀM VIỆC NHÓM :

Workplace Trust & Engagement – Xây Dựng Niềm Tin Và Gắn Kết

Đăng Ký

Teamwork: The Power Of Trust – Đội Nhóm: Sức Mạnh Của Niềm Tin

Đăng Ký

Delegation Skills For Team Leaders – Kỹ Năng Giao Việc Hiệu Quả Dành Cho Nhóm Trưởng/ Giám Sát

Đăng Ký

Empower Team Members Skills – Kỹ Năng Phát Huy Sức Mạnh Đội Ngũ

Đăng Ký

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ‘’HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH’’

Đây là hình thức học đi đôi với làm (Learning by doing). Học viện Đào tạo VMP cùng với Doanh nghiệp lên kế hoạch và đồng hành theo từng chuyên đề và năng lực.

Mỗi khóa đào tạo được chia nhỏ theo từng chuyên đề, sau mỗi chuyên đề người học áp dụng ngay trong thực tế công việc và được huấn luyện (Coach 1:1), cố vấn (Mentoring) bởi chuyên gia và cấp trên trực tiếp.

DỰ ÁN ĐÀO TẠO THEO LỘ TRÌNH – TRAINING ROADMAP

Để phát triển bền vững, có hệ thống và tiết kiệm chi phí đào tạo, Học viện Đào tạo VMP thường xuyên tư vấn, thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống đào tạo cho các doanh nghiệp.

Ví dụ: lấy lộ trình Training Roadmap của ROHTO

  • Qui trình (lấy qui trình) tư vấn/đào tạo chuyên sâu

“Đào tạo không phải là khóa học mà là cả quá trình”.

Bên cạnh cung cấp dịch vụ đào tạo, tổ chức các khóa học, chúng tôi còn mang đến cho các doanh nghiệp giải pháp “Follow up” sau khóa học để giúp cho việc duy trì và vận dụng sau khóa học trở nên hiệu quả hơn.