Tư vấn – đào tạo doanh nghiệp và cá nhân

LEADERSHIP & MANAGEMENT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO / KHÓA HỌCTHỜI LƯỢNGKHAI GIẢNG
Coaching skills for Managers – Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên2 ngàySắp khai giảng
Leadership skills for Managers – Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả2 ngàySắp khai giảng
Learn to Lead – Học để trở thành lãnh đạo tài ba2 ngàyTheo lịch của DN
Nhà Quản Lý Chuyên Nghiệp2 ngàyIn-house / Đào tạo doanh nghiệp
Leader Foundation – Năng lực nền tảng để lãnh đạo thành công2 ngàySắp khai giảng
Effective Influencing Skills – Kỹ năng gây ảnh hưởng2 ngàySắp khai giảng
Motivation Leadership – Lãnh đạo tạo động lực 2 ngàyTheo lịch của DN
Change Management – Quản lý sự thay đổi2 ngàyTheo lịch của DN
Essential managerial skills – Kỹ năng nền tảng cho Quản lý cấp trung2 ngàySắp khai giảng
Master Team Motivation and Leadership – Lãnh đạo và phát huy sức mạnh đội nhóm2 ngàyTheo lịch của DN
Planning and organizing skills – Lập kế hoạch và tổ chức công việc2 ngàySắp khai giảng
Leading through Coaching – Dẫn dắt người khác thông qua huấn luyện2 ngàyTheo lịch của DN
Train the Trainer – Advance – Đào tạo giảng viên nâng cao3 ngàySắp khai giảng
Effective Performance management – Quản lý hiệu suất công việc2 ngàyTheo lịch của DN
Management for Middle Manager- Quản trị dành cho Quản lý cấp trung2 ngàySắp khai giảng
Situational Leadership – Lãnh đạo tình huống (Liên hệ:  18006981)2 ngàySắp khai giảng
Effective time management skills (Liên hệ: 18006981)2 ngàySắp khai giảng
Master team motivation and leadership2 ngàySắp khai giảng
The art of team working successfully – Phát triển đội ngũ hiệu quả2 ngàySắp khai giảng
Plan for grow together – Sống có chủ đích2 ngàySắp khai giảng

SALES TRAINING

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO / KHÓA HỌCTHỜI LƯỢNGKHAI GIẢNG
Selling skills2 ngàySắp khai giảng
Advance selling skills2 ngàyLiên hệ: 1800 6981
Pharmaceutical Selling Skills2 ngàyLiên hệ: 1800 6981
Effective sales force management2 ngàyLiên hệ: 1800 6981
Sales Coaching2 ngàySắp khai giảng
Distribution channel management2 ngàyLiên hệ: 1800 6981
Effective telemarketing2 ngàySắp khai giảng
Effective sales force management2 ngàySắp khai giảng
Key account management2 ngàyLiên hệ: 1800 6981
Supervisory Skills2 ngàySắp khai giảng
Negotiating skills for sales2 ngàyLiên hệ: 1800 6981
The Powerful Salesman2 ngàyLiên hệ: 1800 6981

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO / KHÓA HỌCTHỜI LƯỢNGKHAI GIẢNG
Planning, executing & controlling health, safety,
environment (HSE) operation program
4 ngàySắp khai giảng
Quality and work environment improvement with 5S and KAIZEN4 – 10 ngàySắp khai giảng
6 sigma series training courses (including: overview on 6 Sigma implementation, white belt, green belt, black belt training)2 ngàySắp khai giảng
Logistics and supply chain management2 ngàySắp khai giảng
Statistical process control (SPC)2 ngàySắp khai giảng
Quality cost control2 ngàySắp khai giảng
Occupational health and safety (OHS)1 ngàySắp khai giảng
Inventory control2 ngàySắp khai giảng
Total quality management (TQM)2 ngàySắp khai giảng
Statistical Process Control (7QC tools)2 ngàySắp khai giảng

PERSONAL DEVELOPMENT TRAINING

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO / KHÓA HỌCTHỜI LƯỢNGKHAI GIẢNG
Presentation skill1 ngàySắp khai giảng
Plan for Life 1 ngàySắp khai giảng
Communication & Interpersonal skills2 ngàySắp khai giảng
Cross – cultural communication2 ngàySắp khai giảng
Professional Communication skills2 ngàySắp khai giảng
Train the Trainer –Basic2 ngàySắp khai giảng
Time Management1 ngàySắp khai giảng
Problem Solving & Decision Making2 ngàySắp khai giảng
Professional Behavioral skills2 ngàySắp khai giảng
Team work skills1 ngàySắp khai giảng
Planning & Organising skills2 ngàySắp khai giảng
How to conduct effective meeting1 ngàySắp khai giảng
English business communication1 ngàySắp khai giảng
Effective English business writing skills1 ngàySắp khai giảng

Dành cho doanh nghiệp

VMP Training chuyên tư vấn thiết kế chương trình đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp và tập đoàn đa quốc gia (Custom Programs / Đào tạo In-house)

Xem Thêm

Hội Thảo & Chia Sẻ

Ngoài những khóa học in-housepublic thì VMP Training còn thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo theo chuyên đề chẳng hạn như cafe & learn vào mỗi thứ 3 – 2 tuần/lần

Xem Thêm

dành cho cá nhân

VMP thường xuyên tổ chức đào tạo cá nhân (đào tạo public) tại trụ sở công ty hoặc khách sạn 5 sao cho các cá nhân của nhiều doanh nghiệp với giáo trình có sẵn do VMP thiết kế

Xem Thêm

Coffee & Learn

Hàng tháng VMP Training phối hợp với các Trainer tổ chức 2 buổi cafe & learn vào tối thứ 3 tại Hearing Cafe nhằm học hỏi và mở rộng mối quan hệ.

Xem Thêm

đào tạo theo chuyên đề

VMP Training phối hợp với coachingskill.vn và Café & Learn thường xuyên tổ chức đào tạo trên 35 chuyên đề các kỹ năng mềm với phương châm ” HỌC ÍT ỨNG DỤNG NHIỀU “

Xem Thêm

English EN Vietnamese VI