Tư vấn – đào tạo doanh nghiệp và cá nhân

LEADERSHIP & MANAGEMENT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO / KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG KHAI GIẢNG
Coaching skills for Managers – Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên 2 ngày Sắp khai giảng
Leadership skills for Managers – Kỹ năng lãnh đạo hiệu quả 2 ngày Sắp khai giảng
Learn to Lead – Học để trở thành lãnh đạo tài ba 2 ngày Theo lịch của DN
Nhà Quản Lý Chuyên Nghiệp 2 ngày In-house / Đào tạo doanh nghiệp
Leader Foundation – Năng lực nền tảng để lãnh đạo thành công 2 ngày Sắp khai giảng
Effective Influencing Skills – Kỹ năng gây ảnh hưởng 2 ngày Sắp khai giảng
Motivation Leadership – Lãnh đạo tạo động lực 2 ngày Theo lịch của DN
Change Management – Quản lý sự thay đổi 2 ngày Theo lịch của DN
Essential managerial skills – Kỹ năng nền tảng cho Quản lý cấp trung 2 ngày Sắp khai giảng
Master Team Motivation and Leadership – Lãnh đạo và phát huy sức mạnh đội nhóm 2 ngày Theo lịch của DN
Planning and organizing skills – Lập kế hoạch và tổ chức công việc 2 ngày Sắp khai giảng
Leading through Coaching – Dẫn dắt người khác thông qua huấn luyện 2 ngày Theo lịch của DN
Train the Trainer – Advance – Đào tạo giảng viên nâng cao 3 ngày Sắp khai giảng
Effective Performance management – Quản lý hiệu suất công việc 2 ngày Theo lịch của DN
Management for Middle Manager- Quản trị dành cho Quản lý cấp trung 2 ngày Sắp khai giảng
Situational Leadership – Lãnh đạo tình huống (Liên hệ:  18006981) 2 ngày Sắp khai giảng
Effective time management skills (Liên hệ: 18006981) 2 ngày Sắp khai giảng
Master team motivation and leadership 2 ngày Sắp khai giảng
The art of team working successfully – Phát triển đội ngũ hiệu quả 2 ngày Sắp khai giảng
Plan for grow together – Sống có chủ đích 2 ngày Sắp khai giảng

SALES TRAINING

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO / KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG KHAI GIẢNG
Selling skills 2 ngày Sắp khai giảng
Advance selling skills 2 ngày Liên hệ: 1800 6981
Pharmaceutical Selling Skills 2 ngày Liên hệ: 1800 6981
Effective sales force management 2 ngày Liên hệ: 1800 6981
Sales Coaching 2 ngày Sắp khai giảng
Distribution channel management 2 ngày Liên hệ: 1800 6981
Effective telemarketing 2 ngày Sắp khai giảng
Effective sales force management 2 ngày Sắp khai giảng
Key account management 2 ngày Liên hệ: 1800 6981
Supervisory Skills 2 ngày Sắp khai giảng
Negotiating skills for sales 2 ngày Liên hệ: 1800 6981
The Powerful Salesman 2 ngày Liên hệ: 1800 6981

PRODUCTIVITY IMPROVEMENT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO / KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG KHAI GIẢNG
Planning, executing & controlling health, safety,
environment (HSE) operation program
4 ngày Sắp khai giảng
Quality and work environment improvement with 5S and KAIZEN 4 – 10 ngày Sắp khai giảng
6 sigma series training courses (including: overview on 6 Sigma implementation, white belt, green belt, black belt training) 2 ngày Sắp khai giảng
Logistics and supply chain management 2 ngày Sắp khai giảng
Statistical process control (SPC) 2 ngày Sắp khai giảng
Quality cost control 2 ngày Sắp khai giảng
Occupational health and safety (OHS) 1 ngày Sắp khai giảng
Inventory control 2 ngày Sắp khai giảng
Total quality management (TQM) 2 ngày Sắp khai giảng
Statistical Process Control (7QC tools) 2 ngày Sắp khai giảng

PERSONAL DEVELOPMENT TRAINING

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO / KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG KHAI GIẢNG
Presentation skill 1 ngày Sắp khai giảng
Plan for Life 1 ngày Sắp khai giảng
Communication & Interpersonal skills 2 ngày Sắp khai giảng
Cross – cultural communication 2 ngày Sắp khai giảng
Professional Communication skills 2 ngày Sắp khai giảng
Train the Trainer –Basic 2 ngày Sắp khai giảng
Time Management 1 ngày Sắp khai giảng
Problem Solving & Decision Making 2 ngày Sắp khai giảng
Professional Behavioral skills 2 ngày Sắp khai giảng
Team work skills 1 ngày Sắp khai giảng
Planning & Organising skills 2 ngày Sắp khai giảng
How to conduct effective meeting 1 ngày Sắp khai giảng
English business communication 1 ngày Sắp khai giảng
Effective English business writing skills 1 ngày Sắp khai giảng

Dành cho doanh nghiệp

VMP Training chuyên tư vấn thiết kế chương trình đào tạo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp và tập đoàn đa quốc gia (Custom Programs / Đào tạo In-house)

Xem Thêm

Hội Thảo & Chia Sẻ

Ngoài những khóa học In-house và Public thì VMP Training còn thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo theo chuyên đề chẳng hạn như cafe & learn vào mỗi thứ 3 – 1 tháng/lần

Xem Thêm

dành cho cá nhân

VMP thường xuyên tổ chức đào tạo cá nhân (đào tạo public) tại trụ sở công ty hoặc khách sạn 5 sao cho các cá nhân của nhiều doanh nghiệp với giáo trình có sẵn do VMP thiết kế

Xem Thêm

Coffee & Learn

Hàng tháng VMP Training phối hợp với các Trainer tổ chức 1 buổi cafe & learn vào tối thứ 3 tại HCM và Hà Nội nhằm học hỏi và mở rộng mối quan hệ.

Xem Thêm

đào tạo theo chuyên đề

VMP Training phối hợp với coachingskills.vn và Café & Learn thường xuyên tổ chức đào tạo trên 35 chuyên đề các kỹ năng mềm với phương châm ” HỌC ÍT ỨNG DỤNG NHIỀU “

Xem Thêm

English EN Vietnamese VI