Sự kiện mới

Làm sao để triển khai “Ad Hoc Training” hiệu quả?!

Hẹn gặp các anh chị tại Cafe & Learn tháng 09 được tổ chức tại

Làm sao để triển khai “Ad Hoc Training” hiệu quả?!

** Ad Hoc Training là những khóa học phát sinh ngoài kế hoạch đào tạo.

ĐỂ DẪN GIẢNG HIỆU QUẢ, NGƯNG NGỘ NHẬN!

Là một giảng viên đào tạo chuyên nghiệp, bạn có đang nghĩ rằng: Là giảng

Làm cách nào để phân tích nhu cầu đào tạo chuẩn xác?

Bạn đang gặp phải 04 vấn đề sau: Chật vật trong việc xác định các

CAFE AND LEARN THÁNG 05: LÀM SAO ĐỂ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO ĐA NỘI DUNG?

  Là người thường xuyên đứng lớp và bạn đang:   Giảng dạy nội dung thuộc

Recap sự kiện “Lộ trình đào tạo quản lý bền vững” tại Hồ Chí Minh

“Quản lý bền vững – đạt mục tiêu vững ở hiện tại và bền ở

Làm sao để triển khai Ice-Breaker hiệu quả?

Bạn thường đứng lớp đào tạo và gặp phải 5 vấn đề sau: Học viên

LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO NHÀ QUẢN LÝ BỀN VỮNG

Làm cách nào để xác định nhu cầu đào tạo cho quản lý cấp trung?

LÀM SAO ĐỂ TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ TRƯỚC KHÓA HỌC THU HÚT?

Bạn đang triển khai các chương trình đào tạo nội bộ và gặp phải các

Đào tạo nội bộ hay thuê ngoài?

  Bạn đang bắt đầu triển khai, tổ chức các chương trình đào tạo cho

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.