QUẢN TRỊ VẬN HÀNH XUẤT SẮC

Nội dung bài viết:

THÔNG TIN CHI TIẾT

Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 08 giá trị sau:

 1. Hiểu rõ đặc điểm của các hệ thống sản xuất
 2. Nắm rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác huấn luyện nhân viên dưới góc độ nhà quản trị vận hành sản xuất
 3. Nắm rõ nguyên tắc, qui trình và phương pháp huấn luyện nhân viên hiệu quả
 4. Xác định được mấu chốt quan trọng thực tế để có thể huấn luyện nhân viên
 5. Biết cách đánh giá tính hiệu quả thông qua KPIs
 6. Hoạch định, triển khai kế hoạch sản xuất đạt hiệu suất
 7. Nắm nguyên tắc quản lý nguồn lực hữu han và vô hạn trong sản xuất
 8. Sở hữu phương pháp quản trị chi phí tối ưu

– Khóa học được thiết kế với phương pháp đặc biệt của VMP – ‘’Learning by Doing 3V” (Vui vẻ – Vận động – Vận dụng), gồm nhiều hoạt động trong khóa học, học và tuân thủ nguyên tắc 10:20:70 (10% – Mô hình hóa kiến thức, 20% – Tương tác và điều chỉnh, 70% – Thực hành và áp dụng).

– Triển khai theo hình thức kèm cặp trực tiếp, dựa trên tâm lý người học để huấn luyện và giải quyết vấn đề. Thảo luận-tranh luận-Tương Tác-Ứng Khẩu,…

– Khóa học được triển khai theo hình thức:

 • May đo – In-House (Thực hiện theo nhu cầu của doanh nghiệp)

– Chương trình gồm 07 nội dung chính:

 • Học phần 1: Tổng quan về quản trị và vận hành sản xuất
 • Học phần 2: Qui trình và phương pháp huấn luyện nhân viên trong quá trình sản xuất
 • Học phần 3: Công cụ xây dựng kế hoạch sản xuất hiệu quả
 • Học phần 4: Quản trị nguồn lực vận hành sản xuất
 • Học phần 5: Kiểm soát chi phí trong sản xuất
 • Học phần 6: Kỹ thuật đánh giá kết quả công việc theo KPIs
 • Học phần 7: Ôn tập và thực hành
Tải Course Outline

Giảng viên đạt chuẩn theo các tiêu chí của VMP:

 • Đủ năng lực: có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo
 • Đầy nhiệt huyết: đam mê, hợp tác và luôn linh hoạt hướng đến kết quả
 • Đem cảm hứng: luôn truyền cảm hứng, động lực, hành động mạnh mẽ đến mỗi học viên
 • Đủ tư cách: mọi giảng viên sống và làm việc trên nền tảng I.POWER
Tải Hồ sơ năng lực/ Profile
 • Liên hệ trực tiếp Học viên đào tạo VMP để được thiết kế riêng khóa đào tạo phù hợp với doanh nghiệp và cá nhân.
 • Hotline: 19006981                                                                                    
 • Email: [email protected]


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.