KỸ NĂNG BÁN HÀNG HIỆU SUẤT CAO

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN - THƯƠNG LƯỢNG
#image_1506022565 { width: 100%; } THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Ai nên tham gia khóa này? Program - Nội dung Cấu trúc chương trình Học phí Đăng ký Bạn đã từng tham dự khóa học về bán hàng mà kết quả doanh số vẫn không cải thiện đáng kể? Bạn

Kỹ năng giao tiếp thiết yếu cho người đi làm

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 06 giá trị sau: Khám phá bản thân và định hướng phát triển sự nghiệp Học được cách cải thiện kỹ

NĂNG LƯỢNG TƯ DUY TÍCH CỰC

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 06 giá trị sau: Thấy rõ giá trị của năng lượng tư duy tích cực Áp dụng các phương pháp suy

Nghệ thuật nói trước công chúng

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 08 giá trị sau: Nắm được các yếu tố cơ bản của một bài thuyết trình Sở hữu cấu trúc Hand-outline

Kỹ năng thuyết trình hiệu quả

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 08 giá trị sau: Nắm được các yếu tố cơ bản của một bài thuyết trình Sở hữu cấu trúc Hand-outline

Tư duy phản biện cho trưởng nhóm

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 07 giá trị sau: Hiểu rõ tầm quan trọng của tư duy phản biện đối với một người trưởng nhóm Nhân

KỸ NĂNG QUẢN LÝ HIỆU QUẢ

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 07 giá trị sau: Nắm rõ vai trò và nhiệm vụ của người quản lý hiệu quả Biết cách hoạch định

QUẢN LÝ CĂNG THẲNG ĐẠT HIỆU SUẤT CAO

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 10 giá trị sau: Thấy được giá trị khi giảm căng thẳng trong công việc Hiểu điểm mạnh/yếu của bản thân

KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 05 giá trị sau: Hiểu được giá trị của thời gian và những nguyên nhân dẫn đến quản lý thời gian

Kỹ năng giải quyết xung đột

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 07 giá trị sau: Hiểu hành vi của một người và cách mà hành vi đó ảnh hưởng đến người khách
error: Bản quyền bởi VMP Academy! Chúng tôi giúp bạn sử dụng bộ não của mình!