Certificate in Organizational Leadership Development (COLD)

cold

Triển khai thành công các chương trình phát triển năng lực lãnh đạo của tổ chức (COLD) là chìa khóa đảm bảo đội ngũ quản lý sẵn sàng đạt các mục tiêu hiện tại và tương lai. 

Chứng chỉ “Certificate in Organizational Leadership Development (COLD)” trang bị cho bạn các công cụ và phương pháp độc quyền do các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực đã sử dụng qua nhiều năm nghiên cứu.

Đây là “bản đồ” tổng hợp những gì cốt yếu để thiết lập và quản lý các chương trình phát triển năng lực lãnh đạo thành công, mang lại giá trị cao cho tổ chức. Nếu bạn chưa thật sự “tự tin” với việc đào tạo quản lý hoặc phát triển đội ngũ lãnh đạo, COLD là cách tốt nhất để giúp hiểu sâu và làm tốt công việc này.

Cụ thể, bạn sẽ được hướng dẫn từng bước từ khâu lập kế hoạch – phát triển chương trình đến đánh giá – bảo trì hiệu quả sau đào tạo. Đặc biệt, bạn sẽ được cung cấp đầy đủ phương pháp để đảm bảo chương trình đào tạo – phát triển lãnh đạo phù hợp với mục tiêu của tổ chức và tối ưu sự tác động.

Cột mốc đánh dấu sự thay đổi

Một nấc thang mới trong sự nghiệp L&D khi bạn sở hữu chứng chỉ chuyên biệt – trọng tâm về khả năng xây dựng các chương trình phát triển lãnh đạo cho đội ngũ quản lý hiện tại và tương lai.

Tải brochure thông tin chi tiết để tìm hiểu lợi ích của chứng chỉ đối với bạn và toàn bộ hoạt động đào tạo quản lý của doanh nghiệp.

Hãy trả lời 07 câu hỏi dưới đây trước khi quyết định tham gia chương trình COLD?

  1. Bạn muốn xác định đúng ứng viên tiềm năng và thiết kế lộ trình phát triển phù hợp để họ đảm nhận các vai trò mới trong tổ chức?
  2. Bạn muốn tìm ra giải pháp phát triển lãnh đạo vượt ra ngoài các khóa học đơn thuần, biến điều này trở thành văn hóa doanh nghiệp?
  3. Bạn cần có cơ sở vững chắc để thuyết phục và khiến CEO, HOD hợp tác cùng tham gia vào chương trình đào tạo?
  4. Bạn cũng muốn biết cách để chứng minh tác động của hiệu quả đào tạo quản lý đối với kết quả kinh doanh?
  5. Bạn mong muốn được chuyên gia điều chỉnh trực tiếp các chương trình phát triển lãnh đạo hiện tại để phù hợp với văn hóa, mục tiêu, tầm nhìn và sứ mệnh của tổ chức?
  6. Bạn muốn biết cách để xác định chính xác TNA, lựa chọn phương pháp phát triển lãnh đạo và thiết kế lộ trình Follow-up sau đào tạo dành cho quản lý hiệu quả?
  7. Bạn muốn có chứng chỉ uy tín về năng lực phát triển lãnh đạo được công nhận trong ngành?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.