NĂNG LỰC HUẤN LUYỆN DÀNH CHO QUẢN LÝ BÁN HÀNG

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 06 giá trị sau: Nắm rõ vai trò và nhiệm vụ của nhà quản lý bán hàng Hiểu rõ giá trị

KỸ NĂNG QUẢN TRỊ ĐỘI NGŨ BÁN HÀNG

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 06 giá trị sau: Hiểu rõ vai trò và nhiệm vụ của người quản lý Biết cách lên kế hoạch và

CHIẾN THẮNG TRONG TỪNG KHOẢNH KHẮC

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 09 giá trị sau: Hệ thống hóa những yếu tố nền tảng trong phát triển khách hàng và doanh thu Hiểu

Kỹ năng nền tảng dành cho PG

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 06 giá trị sau: Biết được các yếu tố trở thành PG thành công Nắm rõ các kiến thức nền tảng

Kỹ năng giám sát bán hàng

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 06 giá trị sau: Hệ thống kiến thức và kinh nghiệm giám sát bán hàng trở nên bài bản và chuyên

Kỹ năng xây dựng kế hoạch bán hàng

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 06 giá trị sau: Thấy được vấn đề trong quá trình lập kế hoạch chiến lược kinh doanh để phát huy

Kỹ năng nắm bắt tâm lý khách hàng

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 06 giá trị sau: Hệ thống hóa những yếu tố nền tảng trong phát triển khách hàng và doanh thu Hiểu
error: Bản quyền bởi VMP Academy! Chúng tôi giúp bạn sử dụng bộ não của mình!