KỸ NĂNG BÁN HÀNG THEO DỰ ÁN

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 06 giá trị sau: Ứng dụng các công cụ theo sát tiến trình bán hàng của mình Sở hữu phần mềm

Nền tảng cho nhà bán hàng

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 05 giá trị sau: Hệ thống hóa những yếu tố nền tảng trong bán hàng để phát triển doanh số bền

Kỹ năng bán hàng nâng cao hiệu suất

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 08 giá trị sau: Thay đổi tư duy và thái độ của nhân viên bán hàng để đạt mục tiêu doanh

Bán hàng bằng phương pháp truyền cảm hứng

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 08 giá trị sau: Giúp khách hàng giải quyết triệt để các vấn đề thực sự mà họ gặp phải Xây

THỦ THUẬT BÁN HÀNG TỪ CON SỐ 0

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 09 giá trị sau: Hệ thống hóa những yếu tố nền tảng trong phát triển khách hàng và doanh thu Hiểu

KỸ NĂNG NHÂN SỰ CHO CẤP QUẢN LÝ KHÔNG CHUYÊN

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 06 giá trị sau: Xác định vai trò và trách nhiệm của người quản lý đối với việc tuyển dụng và

Quản lý nguồn nhân lực

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 07 giá trị sau: Hiểu rõ 7 chức năng chính của một HRM manager Ứng dụng các phương pháp linh hoạt

Phát triển mô hình năng lực

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 05 giá trị sau: Đánh giá năng lực nguồn nhân sự với chiến lược, mục tiêu và tầm nhìn của công

Phát triển kỹ năng đào tạo chuyên nghiệp

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 08 giá trị sau: Hiểu được tầm quan trọng của việc đào tạo đối với sự phát triển nhân sự Tạo

KỸ NĂNG QUẢN LÝ HIỆU SUẤT

THÔNG TIN CHI TIẾT Value - Giá trị khóa học Method - Phương pháp Program - Nội dung Trainer - Giảng viên Học phí Đăng ký Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 07 giá trị sau: Hiểu tâm lý nhân viên sau khi nhận lời phản hồi tiêu cực về công việc Đánh
error: Bản quyền bởi VMP Academy! Chúng tôi giúp bạn sử dụng bộ não của mình!