KỸ NĂNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU CHUYÊN NGHIỆP

Nội dung bài viết:

THÔNG TIN CHI TIẾT

Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 07 giá trị sau:

 1. Hiểu được tầm quan trọng của việc tổng hợp dữ liệu
 2. Biết cách đo lường kết quả từ những thông tin thu được
 3. Cập nhật các phần mềm tổng hợp số liệu và đánh giá năm 2020
 4. Nắm rõ cách đọc và phân tích số liệu bằng cách công cụ đặc biệt
 5. Thấy được những sai lầm của một chuyên viên phân tích thị trường thường mắc phải
 6. Xây dựng qui trình chuẩn trước-trong-sau khi tổng hợp dữ liệu
 7. Thực hành các kỹ năng thiết yếu của một nhà phân tích thị trường chuyên nghiệp

– Khóa học được thiết kế với phương pháp đặc biệt của VMP – ‘’Learning by Doing 3V” (Vui vẻ – Vận động – Vận dụng), gồm nhiều hoạt động trong khóa học, học và tuân thủ nguyên tắc 10:20:70 (10% – Mô hình hóa kiến thức, 20% – Tương tác và điều chỉnh, 70% – Thực hành và áp dụng).

– Triển khai theo hình thức kèm cặp trực tiếp, dựa trên tâm lý người học để huấn luyện và giải quyết vấn đề. Thảo luận-tranh luận-Tương Tác-Ứng Khẩu,…

– Khóa học được triển khai theo hình thức:

 • May đo – In-House (Thực hiện theo nhu cầu của doanh nghiệp)

– Chương trình gồm 05 nội dung chính:

 • Học phần 1: Tầm quan trọng của kỹ năng tổng hợp dữ liệu
 • Học phần 2: Tổng hợp dữ liệu theo qui trình chuẩn
 • Học phần 3: Kỹ thuật đọc và phân tích dữ liệu
 • Học phần 4: Kỹ năng thiết yếu của nhà phân tích thị trường chuyên nghiệp
 • Học phần 5: Ôn tập và đánh giá
Tải Course Outline

Giảng viên đạt chuẩn theo các tiêu chí của VMP:

 • Đủ năng lực: có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo
 • Đầy nhiệt huyết: đam mê, hợp tác và luôn linh hoạt hướng đến kết quả
 • Đem cảm hứng: luôn truyền cảm hứng, động lực, hành động mạnh mẽ đến mỗi học viên
 • Đủ tư cách: mọi giảng viên sống và làm việc trên nền tảng I.POWER
Tải Hồ sơ năng lực/ Profile
 • Liên hệ trực tiếp Học viên đào tạo VMP để được thiết kế riêng khóa đào tạo phù hợp với doanh nghiệp và cá nhân.
 • Hotline: 19006981                                                                                    
 • Email: [email protected]


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.