Kỹ năng huấn luyện thực địa

Nội dung bài viết:

THÔNG TIN CHI TIẾT

Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 06 giá trị sau:

 1. Hệ thống kiến thức và kinh nghiệm huấn luyện và kèm cặp nhân viên trên công việc thực tế
 2. Ứng dụng những kỹ năng huấn luyện nhân viên và phát huy tiềm năng của đội ngũ trong công việc
 3. Nâng cao kiến thức, kỹ năng về huấn luyện và phát triển đội ngũ, xây dựng tinh thần nhóm vững mạnh nhằm đạt mục tiêu chung
 4. Nắm rõ vai trò và nhiệm vụ của người quản lý
 5. Nắm rõ nguyên tắc C.O.A.C.H trong huấn luyện và kèm cặp nhân viên
 6. Xây dựng nhóm vững mạnh nhằm đạt muc tiêu chung

– Khóa học được thiết kế với phương pháp đặc biệt của VMP – ‘’Learning by Doing 3V” (Vui vẻ – Vận động – Vận dụng), gồm nhiều hoạt động trong khóa học, học và tuân thủ nguyên tắc 10:20:70 (10% – Mô hình hóa kiến thức, 20% – Tương tác và điều chỉnh, 70% – Thực hành và áp dụng).

– Triển khai theo hình thức kèm cặp trực tiếp, dựa trên tâm lý người học để huấn luyện và giải quyết vấn đề. Thảo luận-tranh luận-Tương Tác-Ứng Khẩu,…

– Khóa học được triển khai theo hình thức:

 • May đo – In-House (Thực hiện theo nhu cầu của doanh nghiệp)

– Chương trình gồm 06 nội dung chính:

 • Học phần 1: Tầm quan trọng của việc huấn luyện thực địa
 • Học phần 2: Huấn luyện thực địa là gì
 • Học phần 3: Nguyên tắc C.O.A.C.H
 • Học phần 4: Các mô hình huấn luyện thực địa hiệu quả
 • Học phần 5: Phản hồi hiệu quả và kế hoạch phát triển
 • Học phần 6: Ôn tập và đánh giá
Tải Course Outline

Giảng viên đạt chuẩn theo các tiêu chí của VMP:

 • Đủ năng lực: có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo
 • Đầy nhiệt huyết: đam mê, hợp tác và luôn linh hoạt hướng đến kết quả
 • Đem cảm hứng: luôn truyền cảm hứng, động lực, hành động mạnh mẽ đến mỗi học viên
 • Đủ tư cách: mọi giảng viên sống và làm việc trên nền tảng I.POWER
Tải Hồ sơ năng lực/ Profile
 • Liên hệ trực tiếp Học viên đào tạo VMP để được thiết kế riêng khóa đào tạo phù hợp với doanh nghiệp và cá nhân.
 • Hotline: 19006981                                                                                    
 • Email: [email protected]


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.