Quản lý kho, nhà xưởng chuyên nghiệp

Nội dung bài viết:

THÔNG TIN CHI TIẾT

Sau khóa học, học viên sẽ nhận được 05 giá trị sau:

 1. Nắm rõ và giải quyết được các nghiệp vụ bố trí, sắp xếp kho
 2. Thực hiện 6 cách nâng cao hiệu quả quản lý kho hàng
 3. Nắm rõ các phương pháp quản lý kho hàng khoa học
 4. Xây dựng tính chuyên nghiệp có tổ chức với các khâu liên quan để quản lý dễ dàng
 5. Tối ưu hóa các qui trình để giảm thiểu thất thoát, giảm cho phí kho bãi

– Khóa học được thiết kế với phương pháp đặc biệt của VMP – ‘’Learning by Doing 3V” (Vui vẻ – Vận động – Vận dụng), gồm nhiều hoạt động trong khóa học, học và tuân thủ nguyên tắc 10:20:70 (10% – Mô hình hóa kiến thức, 20% – Tương tác và điều chỉnh, 70% – Thực hành và áp dụng).

– Triển khai theo hình thức kèm cặp trực tiếp, dựa trên tâm lý người học để huấn luyện và giải quyết vấn đề. Thảo luận-tranh luận-Tương Tác-Ứng Khẩu,…

– Khóa học được triển khai theo hình thức:

 • May đo – In-House (Thực hiện theo nhu cầu của doanh nghiệp)

– Chương trình gồm 07 nội dung chính:

 • Học phần 1: Các hoạt động cơ bản trong quản lý kho/nhà xưởng
 • Học phần 2: Các qui định nghiệp vụ kho/nhà xưởng
 • Học phần 3: Các vấn đề về hàng tồn kho/nhà xưởng
 • Học phần 4: Tính chất hàng hóa
 • Học phần 5: Áp dụng quản lý kho/nhà xưởng
 • Học phần 6: Lập kế hoạch về các vấn đề quản lý
 • Học phần 7: Quản lý kho hiệu quả và cải thiện
Tải Course Outline

Giảng viên đạt chuẩn theo các tiêu chí của VMP:

 • Đủ năng lực: có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo
 • Đầy nhiệt huyết: đam mê, hợp tác và luôn linh hoạt hướng đến kết quả
 • Đem cảm hứng: luôn truyền cảm hứng, động lực, hành động mạnh mẽ đến mỗi học viên
 • Đủ tư cách: mọi giảng viên sống và làm việc trên nền tảng I.POWER
Tải Hồ sơ năng lực/ Profile
 • Liên hệ trực tiếp Học viên đào tạo VMP để được thiết kế riêng khóa đào tạo phù hợp với doanh nghiệp và cá nhân.
 • Hotline: 19006981                                                                                    
 • Email: [email protected]


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.