Quản lý nguồn nhân lực

Nội dung bài viết:

THÔNG TIN CHI TIẾT

Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 07 giá trị sau:

 1. Hiểu rõ 7 chức năng chính của một HRM manager
 2. Ứng dụng các phương pháp linh hoạt để quản lý nguồn nhân lực và đánh giá được sự đa dạng của các nhân tố thúc đẩy nhân viên
 3. Tránh các lỗi cơ bản khi quản lý nguồn lực
 4. Sở hữu các kỹ thuật và kinh nghiệm thực tế về tuyển dụng, khen thưởng và quản lý hiệu suất của nhân viên
 5. Xác định nhu cầu nguồn nhân lực hiện tại và tương lai
 6. Biết được tầm quan trọng của sự đang dạng văn hóa đối với thành công của tổ chức
 7. Lập kế hoạch tuyển dụng và đào tạo nhân viên

– Khóa học được thiết kế với phương pháp đặc biệt của VMP – ‘’Learning by Doing 3V” (Vui vẻ – Vận động – Vận dụng), gồm nhiều hoạt động trong khóa học, học và tuân thủ nguyên tắc 10:20:70 (10% – Mô hình hóa kiến thức, 20% – Tương tác và điều chỉnh, 70% – Thực hành và áp dụng).

– Triển khai theo hình thức kèm cặp trực tiếp, dựa trên tâm lý người học để huấn luyện và giải quyết vấn đề. Thảo luận-tranh luận-Tương Tác-Ứng Khẩu,…

– Khóa học được triển khai theo hình thức:

 • May đo – In-House (Thực hiện theo nhu cầu của doanh nghiệp)

– Chương trình gồm 06 nội dung chính:

 • Học phần 1: Khái niệm quản trị nguồn nhân lực và vai trò của HRM management
 • Học phần 2: Phương pháp lập chiến lược phát triển nhân sự
 • Học phần 3: Tuyển dụng và đánh giá nhân viên
 • Học phần 4: Đào tạo và phát triển nhân viên
 • Học phần 5: Xây dựng văn hóa công ty và môi trường chuyên nghiệp
 • Học phần 6: Ôn tập và thực hành
Tải Course Outline

Giảng viên đạt chuẩn theo các tiêu chí của VMP:

 • Đủ năng lực: có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo
 • Đầy nhiệt huyết: đam mê, hợp tác và luôn linh hoạt hướng đến kết quả
 • Đem cảm hứng: luôn truyền cảm hứng, động lực, hành động mạnh mẽ đến mỗi học viên
 • Đủ tư cách: mọi giảng viên sống và làm việc trên nền tảng I.POWER
Tải Hồ sơ năng lực/ Profile
 • Liên hệ trực tiếp Học viên đào tạo VMP để được thiết kế riêng khóa đào tạo phù hợp với doanh nghiệp và cá nhân.
 • Hotline: 19006981                                                                                    
 • Email: [email protected]


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.