Quản lý dự án sản xuất

Nội dung bài viết:

THÔNG TIN CHI TIẾT

Sau khóa học, học viên sẽ nhận được 05 giá trị sau:

 1. Cập nhật được thêm các kiến thức về dự án từ đó phát triển được khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề
 2. Nắm rõ được các qui trình quản lý dự án từ đó biết cách nâng cao hiệu quả và cải tiến các vấn đề tồn tại trong qui trình chuyên môn
 3. Nắm được cách tổ chức, xây dựng, lập kế hoạch, kiểm soát, theo dõi, thi công và xử lý tình huống một cách chuyên nghiệp
 4. Có khả năng phát hiện và quản lý rủi ro giúp nâng cao hiệu quả quản lý của tổ chức. Chuyển từ việc thụ động xử lý sự cố sang việc chủ động phòng ngừa rủi ro
 5. Có cách nhìn đầy đủ và chuyên nghiệp khi triển khai một dự án của công ty
 6. Ứng dụng được các kỹ năng càn thiết để quản lý dự án thật hiệu quả
 7. Sở các các phương pháp, công cụ và kỹ thuật giám sát, quản lý trong suốt quá trình thực hiện dự án

– Khóa học được thiết kế với phương pháp đặc biệt của VMP – ‘’Learning by Doing 3V” (Vui vẻ – Vận động – Vận dụng), gồm nhiều hoạt động trong khóa học, học và tuân thủ nguyên tắc 10:20:70 (10% – Mô hình hóa kiến thức, 20% – Tương tác và điều chỉnh, 70% – Thực hành và áp dụng).

– Triển khai theo hình thức kèm cặp trực tiếp, dựa trên tâm lý người học để huấn luyện và giải quyết vấn đề. Thảo luận-tranh luận-Tương Tác-Ứng Khẩu,…

– Khóa học được triển khai theo hình thức:

 • May đo – In-House (Thực hiện theo nhu cầu của doanh nghiệp)

– Chương trình gồm 06 nội dung chính:

 • Học phần 1: Vai trò của nhà quản lý dự án
 • Học phần 2: Phương pháp quản lý nhóm & triển khai mục tiêu chung
 • Học phần 3: Các kỹ năng quản lý cần thiết trong quản lý dự án
 • Học phần 4: Qui trình trong quản lý dự án
 • Học phần 5: Xác lập KPI đo lường kết quả dự án
 • Học phần 6: Thực hành
Tải Course Outline

Giảng viên đạt chuẩn theo các tiêu chí của VMP:

 • Đủ năng lực: có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo
 • Đầy nhiệt huyết: đam mê, hợp tác và luôn linh hoạt hướng đến kết quả
 • Đem cảm hứng: luôn truyền cảm hứng, động lực, hành động mạnh mẽ đến mỗi học viên
 • Đủ tư cách: mọi giảng viên sống và làm việc trên nền tảng I.POWER
Tải Hồ sơ năng lực/ Profile
 • Liên hệ trực tiếp Học viên đào tạo VMP để được thiết kế riêng khóa đào tạo phù hợp với doanh nghiệp và cá nhân.
 • Hotline: 19006981                                                                                    
 • Email: [email protected]


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.