TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO

TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO

tư vấn chiến lược đào tạo

THÔNG TIN CHI TIẾT TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO

 • Tư vấn cho Ban lãnh đạo đưa ra các chiến lược, kế hoạch đối với công tác Đào tạo
 • Truyền thông, triển khai kế hoạch Đào tạo tại Doanh nghiệp
 • Đào tạo và Huấn luyện nhân viên đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh và phát triển con người
 • Điều hành, quản lý hoạt động của công tác đào tạo trong toàn công ty
 • Chỉ đạo triển khai các hoạt động đào tạo, kế hoạch đào tạo hàng tháng
 • Phát triển các công cụ để đánh giá, đo lường kết quả áp dụng.
 • Tư vấn cho Ban lãnh đạo đưa ra các chiến lược, kế hoạch đối với công tác Đào tạo
 • Truyền thông, triển khai kế hoạch Đào tạo tại Doanh nghiệp
 • Đào tạo và Huấn luyện nhân viên đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh doanh và phát triển con người
 • Điều hành, quản lý hoạt động của công tác đào tạo trong toàn công ty
 • Chỉ đạo triển khai các hoạt động đào tạo, kế hoạch đào tạo hàng tháng
 • Phát triển các công cụ để đánh giá, đo lường kết quả áp dụng.

 

 1. Làm rõ nhu cầu
 2. Phân tích hiện trạng
 3. Đánh giá năng lực
 4. Đề xuất phương án
 5. Xây dựng kế hoạch đào tạo
 6. Xây dựng mô hình học tập
 7. Xây dựng quy chế đào tạo

VMP Academy

Tư vấn

1800.6981 – 0909 382 864

Đăng ký tư vấn chiến lược đào tạo

 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.