Phát triển chương trình đào tạo

phát triển chương trình đào tạo

thông tin chi tiết

 • Phân tích nhu cầu của người học
 • Xây dựng đề cương (Outline) chương trình
 • Soạn tài liệu bài giảng theo từng khóa học
 • Phát triển các bài tập trong chương trình đào tạo
 • Thiết kế các công cụ đánh giá khóa học
 • Hướng dẫn và chuyển giao phương pháp đào tạo
 1. Làm rõ nhu cầu
 2. Đánh giá nhu cầu của người học
 3. Xây dựng bộ chương trình
 4. Hướng dẫn và chuyển giao
 5. Bảo hành và chỉnh sửa theo nhu cầu

VMP Academy

Tư vấn

1800.6981 – 0909 382 864

đăng ký phát triển chương trình đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.