Đánh giá chất lượng đào tạo

đánh giá chất lượng đào tạo

thông tin chi tiết

 • Xây dựng tiêu chí đánh giá
 • Tổ chức đánh giá giảng viên nội bộ
 • Đề xuất phương án phát triển giảng viên nội bộ phù hợp với tình trạng của doanh nghiệp
 • Đào tạo và huấn luyện theo yêu cầu
 • Xây dựng lộ trình phát triển để nâng cấp giảng viên
 • Tư vấn thiết kế chương trình bài giảng
 • Tư vấn phương pháp đào tạo trong suốt quá trình áp dụng
 1. Làm rõ nhu cầu
 2. Đánh giá năng lực
 3. Đề xuất giải pháp và định hướng phát triển
 4. Đào tạo và huấn luyện
 5. Đánh giá và chuyển giao

 

 

VMP Academy

Tư vấn

1800.6981 – 0909 382 864

đang ký đánh giá chất lượng đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.