Xây dựng đội ngũ giảng viên nội bộ

xây dựng đội ngũ giảng viên nội bộ

thông tin chi tiết

 • Tuyển chọn/đánh giá khả năng của giảng viên tiềm năng
 • Xây dựng tiêu chí đánh giá
 • Tổ chức đào tạo giảng viên nội bộ
 • Huấn luyện 1:1
 • Xây dựng quy chế, lộ trình phát triển
 • Tư vấn thiết kế chương trình và phương pháp đào tạo trong suốt quá trình áp dụng
 1. Làm rõ nhu cầu
 2. Đánh giá năng lực
 3. Đề xuất phương án
 4. Xây dựng chương trình, chính sách giảng viên
 5. Xây dựng tiêu chí đánh giá
 6. Đào tạo và huấn luyện
 7. Đánh giá và chuyển giao

VMP Academy

Tư vấn

1800.6981 – 0909 382 864

đăng ký xây dựng đội ngũ giảng viên nội bộ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.