Thiết kế lộ trình đào tạo

thiết kế lộ trình đào tạo

Thông tin chi tiết

 • Khảo sát và đánh giá năng lực hiện tại của đội ngũ nhân sự
 • Thiết kế lộ trình đào tạo dựa trên mục tiêu chiến lược/năng lực hiện tại
 • Xây dựng nội dung chương trình đào tạo theo lộ trình đã đề xuất
 • Xây dựng quy chế đào tạo cho doanh nghiệp
 • Đánh giá kết quả theo 3 cấp độ

 

 1. Làm rõ nhu cầu
 2. Phân tích hiện trạng
 3. Đánh giá năng lực
 4. Đề xuất phương án
 5. Thiết kế lộ trình đào tạo
 6. Triển khai thực hiện
 7. Đánh giá kết quả

VMP Academy

Tư vấn

1800.6981 – 0909 382 864

đăng ký thiết kế lộ trình đào tạo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.