Lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả

lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả

Lập kế hoạch là công tác quan trọng giúp bạn chủ động trong công việc, nắm được các nguồn lực cần chuẩn bị để thực hiện công việc và dự án. Đồng thời, lập kế hoạch tốt cũng sẽ giúp bạn kiểm soát được các dòng công việc, phòng ngừa các rủi ro; kiểm soát được những cam kết trong kế hoạch và vẫn có thời gian để làm những việc quan trọng khác. Do vậy, việc lập kế hoạch khoa học chính là vũ khí quan trọng nhất giúp bạn đối phó với sự quá tải trong công việc.
Chương trình đào tạo: “Kỹ năng lập kế hoạch khoa học hiệu quả” nhằm mục đích nâng cao nhận thức và kỹ năng lập kế hoạch. Từ đó nâng cao hiệu quả công tác và quản lý dự án. Thông qua chương trình đào tạo, đội ngũ quản lý sẽ nắm được các nội dung cơ bản về lập kế hoạch và quản lý dự án. Đồng thời, hiểu được và thực hành áp dụng các công cụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát dự án.

Nội dung bài viết:

THÔNG TIN CHI TIẾT

Học viên sẽ đạt được 05 giá trị thực tiễn từ khóa đào tạo:

 1. Xác định được các nguyên nhân làm lãng phí thời gian
 2. Xây dựng được cách lập kế hoạch cá nhân thông qua tính chất công việc
 3. Tổ chức công việc cá nhân một cách hiệu quả khi phải làm nhiều việc cùng một lúc
 4. Áp dụng các nguyên tắc hoạch định và quản lý công việc với nguồn lực bị chia sẻ
 5. Nắm phương pháp giao việc và ủy quyền hiệu quả

– Khóa học được diễn ra theo phương pháp tương tác và trao đổi chiều, phương pháp thực hiện 90% xử lý tính huống trong công việc và 10% lý thuyết công cụ áp dụng

– Khóa học được triển khai theo hình thức:

 • May đo – In-House (Thực hiện theo nhu cầu của doanh nghiệp)

– Chương trình gồm 04 nội dung chính:

 • Học phần 1: Xác định lại vai trò và nhiệm vụ chính của bạn trong tổ chức
 • Học phần 2: Nguyên nhân làm mất thời gian và giải pháp
 • Học phần 3: Phương pháp lập kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả
 • Học phần 4: Phương pháp giao việc & ủy quyền
Tải Course Outline

Giảng viên đạt chuẩn theo các tiêu chí của VMP:

 • Đủ năng lực: có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo
 • Đầy nhiệt huyết: đam mê, hợp tác và luôn linh hoạt hướng đến kết quả
 • Đem cảm hứng: luôn truyền cảm hứng, động lực, hành động mạnh mẽ đến mỗi học viên
 • Đủ tư cách: mọi giảng viên sống và làm việc trên nền tảng I.POWER
Tải Hồ sơ năng lực/ Profile
 • Liên hệ trực tiếp Học viên đào tạo VMP để được thiết kế riêng khóa đào tạo phù hợp với doanh nghiệp và cá nhân.
 • Hotline: 19006981                                                                                    
 • Email: [email protected]


2 thoughts on “Lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *