TẶNG BẠN BỘ TẶNG BẠN “MẪU KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG” CHO HỌC VIÊN SAU KHÓA HỌC

Kế hoạch hành động vào cuối mỗi chương trình đào tạo giúp Học viên thực sự chuyển kiến thức thành giá trị cho công việc thực tế.

Mẫu kế hoạch hành động này được VMP ứng dụng vào cuối mỗi khóa Train The Trainer 3+.

Hãy chia sẻ link này với những đồng nghiệp đang cần bạn nhé!

VUI LÒNG ĐIỀN THÔNG TIN THEO FORM BÊN DƯỚI ĐỂ NHẬN ĐƯỢC EMAIL DOWNLOAD TẶNG BẠN “MẪU KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG” CHO HỌC VIÊN SAU KHÓA HỌC