MẪU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DÀNH CHO “DÂN CHUYÊN NGHIỆP”

TẶNG BẠN MẪU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DÀNH CHO “DÂN CHUYÊN NGHIỆP”

Những mẫu này sẽ giúp bạn tham khảo bố cục, nội dung cần thiết trong kế hoạch của một chương trình đào tạo chuyên nghiệp.

Nếu bạn cần phát triển kỹ năng đào tạo từ A-Z như thiết kế, tổ chức, đứng lớp dẫn giảng chuyên nghiệp, hãy tham gia 03 ngày Train The Trainer 3+.

Chúc bạn thành công!

VUI LÒNG ĐIỀN THÔNG TIN THEO FORM BÊN DƯỚI ĐỂ NHẬN ĐƯỢC MẪU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO DÀNH CHO “DÂN CHUYÊN NGHIỆP”