Tips For Learner

Làm việc hiệu quả với phương pháp Pomodoro

Phương pháp pomodoro là một phương pháp quản lý thời gian được phát triển bởi

05 việc để bạn tham dự đào tạo nội bộ hiệu quả

05 việc bạn tham dự đào tạo nội bộ hiệu quả: xác định mục tiêu

05 cách ghi nhớ kiến thức hiệu quả

05 cách ghi nhớ kiến thức hiệu quả gồm: Tập trung học để hiểu, chăm

Kỹ thuật Feynman – Bí quyết giúp bạn học siêu nhanh

Kỹ thuật Feynman là phương pháp học tập hiệu quả được đặt tên theo nhà

05 gợi ý giúp bạn tìm kiếm thông tin hiệu quả

05 gợi ý giúp bạn tìm kiếm thông tin hiệu quả gồm: Xác định mục

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.