Tips For Learner

Phương pháp học tập trải nghiệm theo mô hình David Kolb

Mô hình David Kolb ra đời năm 1970. 04 giai đoạn trong mô hình

Phương pháp teach back: Học thông qua dạy lại

Phương pháp teach back giúp người học tiếp thu kiến thức thông qua việc giảng

Phương pháp học tập ngược – Reverse Learning

Phương pháp học tập ngược giúp người học tìm hiểu về khái niệm mới theo

Visualize – phương pháp hình ảnh hóa để học hiệu quả

Phương pháp visualize hay hình ảnh hóa là phương pháp cho phép người học tưởng

Phương pháp ghi chú dưới dạng câu hỏi

Phương pháo ghi chú dưới dạng câu hỏi là một trong những cách giúp bạn

Spaced Repetition – Phương pháp ôn tập ngắt quãng

Phương pháp Spaced Repetition được sáng tạo bởi Hermann Ebbinghaus. Dựa vào nó, bạn xây

Phương pháp SQ3R giúp bạn đọc hiểu sâu

Phương pháp SQ3R là một phương pháp đọc hiểu. Đây là viết tắt của năm

Phương pháp đọc nhanh Tony Buzan

Phương pháp đọc nhanh Tony Buzan giúp bạn gia tăng tốc độ đọc thông qua

Phương pháp Cornell giúp bạn ghi chú logic

Phương pháp Cornell được sáng tạo bởi Giáo sư Walter Pauk vào năm 1950. Phương

Ứng dụng đường cong lãng quên Ebbinghaus để học tập hiệu quả

Đường cong lãng quên Ebbinghaus là một thí nghiệm nổi tiếng của nhà tâm lý

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.