Bảo trì năng suất tổng thể – TPM

Nội dung bài viết:

THÔNG TIN CHI TIẾT

Sau khóa học, học viên sẽ nhận được 07 giá trị sau:

 1. Nắm rõ được các khái niệm, nguyên tắc và vai trò của TPM đối với việc sản xuất của doanh nghiệp
 2. Ứng dụng được các phương pháp và kỹ năng gia tăng hiệu suất và tinh gọn công việc
 3. Tối đa hóa được các nguồn lực sẵn có
 4. Thấy được lãng phí, hao mòn trong quá trình sản suất
 5. Xây dựng được các qui trình bảo dưỡng, quản lý và sửa chữa thiết bị
 6. Hiểu rõ chỉ số OEE và tối ưu được việc quản lý trong sản xuất bằng IOT
 7. Áp dụng được triệt để qui trình 5S vào công việc sản xuất

– Khóa học được thiết kế với phương pháp đặc biệt của VMP – ‘’Learning by Doing 3V” (Vui vẻ – Vận động – Vận dụng), gồm nhiều hoạt động trong khóa học, học và tuân thủ nguyên tắc 10:20:70 (10% – Mô hình hóa kiến thức, 20% – Tương tác và điều chỉnh, 70% – Thực hành và áp dụng).

– Triển khai theo hình thức kèm cặp trực tiếp, dựa trên tâm lý người học để huấn luyện và giải quyết vấn đề. Thảo luận-tranh luận-Tương Tác-Ứng Khẩu,…

– Khóa học được triển khai theo hình thức:

 • May đo – In-House (Thực hiện theo nhu cầu của doanh nghiệp)

– Chương trình gồm 08 nội dung chính:

 • Học phần 1: Tổ chức nơi làm việc theo 5S
 • Học phần 2: Xây dựng đội nhóm bảo trì hiệu quả
 • Học phần 3: “5 WHY” – Công cụ tìm nguyên nhân hỏng hóc cơ bản của thiết bị
 • Học phần 4: Ba nguyên nhân và 5 yếu tố gây ra hỏng hóc và thiết bị
 • Học phần 5: Cách thức phát hiện lỗi thiết bị
 • Học phần 6: Làm sạch thiết bị và kiểm tra
 • Học phần 7: Cải tiến liên tục
 • Học phần 8: Các yếu tố chính trong bảo trì phòng ngừa
Tải Course Outline

Giảng viên đạt chuẩn theo các tiêu chí của VMP:

 • Đủ năng lực: có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo
 • Đầy nhiệt huyết: đam mê, hợp tác và luôn linh hoạt hướng đến kết quả
 • Đem cảm hứng: luôn truyền cảm hứng, động lực, hành động mạnh mẽ đến mỗi học viên
 • Đủ tư cách: mọi giảng viên sống và làm việc trên nền tảng I.POWER
Tải Hồ sơ năng lực/ Profile
 • Liên hệ trực tiếp Học viên đào tạo VMP để được thiết kế riêng khóa đào tạo phù hợp với doanh nghiệp và cá nhân.
 • Hotline: 19006981                                                                                    
 • Email: daotao@vmp.edu.vn


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *