TẶNG BẠN BÀI TRẮC NGHIỆM PHONG CÁCH HỌC TẬP

Giảng viên nội bộ có thể dùng bài trắc nghiệm này để phân loại phong cách học tập của từng Nhân viên. Từ đó, người Quản lý có thể phân nhóm và lựa chọn hình thức đào tạo Nhân viên hiệu quả.

Về cơ bản, phong cách học tập của Nhân viên có thể chia thành 04 loại:

  • Người hoạt động
  • Nhà suy ngẫm 
  • Nhà lý luận 
  • Người tư duy thực tế

Ứng với mỗi nhóm, chúng ta cần có những cách thức đào tạo và phát triển khác nhau để tối ưu nguồn lực. Nếu tài liệu này hữu ích đối với công việc của bạn, đừng ngần ngại cho chúng tôi biết qua email daotao@vmp.edu.vn nhé!

VUI LÒNG ĐIỀN THÔNG TIN THEO FORM BÊN DƯỚI ĐỂ NHẬN ĐƯỢC BÀI TRẮC NGHIỆM PHONG CÁCH HỌC TẬP