Khóa học Train the trainer Hà Nội mang đến cho học viên những gì

Train the trainer Hà Nội

Train the trainer Hà Nội là một lớp đạo những trainer chuyên nghiệp, bổ sung những kiến thức cũng như kỹ năng để một cá nhân có thể thiết kế và ứng dụng nhiều phương pháp đào tạo khác nhau. Đây là khóa học được tổ chức tại Hà Nội dành riêng cho những người

Chương trình đào tạo train the trainer – Đào tạo nguồn nhân lực nội bộ cho tương lai

đào-tạo-train-the-trainer-ha-noi

Chương trình đào tạo train the trainer là chương trình mà VMP Training thiết kế ra nhằm giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nội bộ. Làm sao để đào tạo nguồn nhân lực nội bộ một cách tốt nhất ? Đào tạo sao cho tốt và đào tạo sao cho hiệu quả ?