Mục tiêu đào tạo nội bộ là mấu chốt quyết định cách thức đào tạo

tầm-quan-trọng-của-đào-tạo-nội-bộ

Mục tiêu đào tạo nội bộ phải luôn được xác định rõ ràng để thuận tiện cho việc quyết định phương hướng đào tạo như thế nào của doanh nghiệp. Đối với tất cả các doanh nghiệp phải luôn xác định được mục tiêu của mình thì mới có cách đi đúng đắn và đạt được