05 LỢI ÍCH MÀ “TNA” MANG LẠI CHO QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Phân tích nhu cầu Đào tạo TNA (Training Needs Analysis) là quy trình tìm kiếm các chương trình cần tổ chức trong một khoảng thời gian để giúp Nhân viên hoàn thành công việc hiệu quả nhất và phát triển họ theo lộ trình xác định trước. Theo đó, TNA đảm bảo quy trình Đào tạo trong Doanh nghiệp nhắm đến đúng đối tượng Nhân viên. Kèm theo đó, Quản lý đào tạo sẽ xác định hệ thống năng lực cần phát triển dựa theo nhu cầu thực tế của Doanh nghiệp.

T&D có thể tham khảo các lợi ích sau của TNA:

1/ Xác định lỗ hổng về kiến thức (knowledge gaps): TNA giúp Quản lý Đào tạo chủ động tìm kiếm những lỗ hổng này để hạn chế các vấn đề có thể phát sinh.

2/ Xác định lỗ hổng về kỹ năng (skills gaps): TNA giúp xác định các lỗ hổng này trong hệ thống Nhân sự thay vì chỉ tập trung vào lựa chọn phương pháp và đối tượng cần Đào tạo.

3/ Phát hiện nhu cầu Đào tạo mới: TNA giúp kế hoạch Đào tạo của Doanh nghiệp (đặc biệt quy mô Nhân sự lớn) trở nên chuyên nghiệp với nền tảng là các khảo sát thực tế để xác thực những nhu cầu hiện có và phát hiện các nhu cầu “chưa phát hiện ra”.

4/ Phân bổ ngân sách Đào tạo hợp lý: TNA sẽ đo lường chính xác mức độ quan trọng của từng hạng mục nhu cầu Đào tạo từ Nhân viên để tối ưu chi phí.

5/ Lựa chọn đối tượng phù hợp: TNA đảm bảo cho mọi Nhân viên đều được tham dự các khóa Đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế công việc để gia tăng tính hiệu quả theo lộ trình cá nhân hóa.

Như vậy, việc áp dụng TNA vào hệ thống hoạt động của bộ phận T&D trong doanh nghiệp sẽ giúp tối ưu nghiệp vụ Đào tạo. Theo đó, Nhân viên sẽ đạt được hiệu quả công việc mong muốn và Doanh nghiệp gia tăng giá trị của nguồn nhân lực nội bộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.