T&D CẦN XÁC ĐỊNH NHU CẦU THỰC

Sau đây là 05 cách để xác định nhu cầu thực về Đào tạo và Phát triển của Nhân viên:

✴Hiểu rõ các loại hình Đào tạo

Không phải mọi Nhân viên đều phải trải qua tất cả các loại Training (Đào tạo). Nhưng hầu hết Nhân viên đều cần ít nhất 1 trong 3 loại hình Đào tạo sau xuyên suốt quá trình làm việc:

Đào tạo về ngành công nghiệp (Industry Training): loại này sẽ giúp Nhân viên gia tăng tốc độ thích nghi với sản phẩm, quy trình và thiết bị mới.

Đào tạo về công việc (Job Training): loại này sẽ giúp Nhân viên thực hiện nghiệp vụ họ phụ trách hiệu quả hơn. Đặc trưng của loại này là đào tạo bán hàng (sales training) cho nhân viên trung tâm cuộc gọi (call centre staff); đào tạo an toàn lao động (health and safety training) cho nhân viên kho hàng (warehouse staff).

Phát triển cá nhân (Personal Development): loại này sẽ hỗ trợ cho từng Nhân viên tập trung vào vai trò, nhiệm vụ trong công việc của họ. Cụ thể, nhân viên sẽ được hỗ trợ thông qua đào tạo trí tuệ cảm xác, sức khỏe tinh thần, kỹ năng lãnh đạo và các kỹ năng khác. Việc này giúp họ có tinh thần và hiệu suất làm việc ổn định, hiệu quả.

✴Khảo sát thông tin từ Nhân viên

Một môi trường làm việc hiệu quả đòi hỏi sự đầu tư từ T&D để hiểu nhu cầu thực của Nhân viên về các vấn đề tinh thần, kế hoạch nghỉ phép và chế độ lương thưởng. Cách hiệu quả nhất để thực hiện điều này là hỏi trực tiếp Nhân viên nhằm tìm ra thông tin chính xác. Ngoài ra, T&D nên khảo sát ý kiến của Nhân viên về các chương trình Đào tạo hiện tại. Song song với việc này là yêu cầu về thông tin bổ sung từ cấp Quản lý của các Nhân viên.

✴Thiết lập mục tiêu cá nhân

T&D cần thiết lập rõ ràng nhiệm vụ, kỳ vọng và mục tiêu của từng cá nhân trong bộ máy vận hành. Điều này sẽ giúp việc đo lường hiệu quả công việc của từng Nhân viên dễ dàng hơn. Lưu ý là quy trình đo lường hiệu quả công việc không đồng nghĩa với khiển trách. Thay vào đó, T&D là bộ phận hỗ trợ cho Nhân viên.

✴Lập kế hoạch phát triển cá nhân

Đây là phần quan trọng ảnh hưởng đến mức độ hài lòng với công việc và sự gắn bó của Nhân viên. Ngoài ra, Nhân viên sẽ cảm thấy họ đang được Doanh nghiệp đầu tư một cách chủ động cho sự nghiệp của từng cá nhân. Thêm vào đó, thảo luận định kỳ liên quan đến kế hoạch phát triển cá nhân của từng Nhân viên rất cần thiết cho việc nhận biết vấn đề, nhu cầu thực về Đào tạo và Phát triển.

✴Tận dụng hệ thống phần mềm

Quy trình xác định nhu cầu này đòi hỏi bộ phận T&D sử dụng thành thạo các công cụ phần mềm để giám sát, điều chỉnh hiệu quả công việc của Nhân viên một cách tối ưu.

🧡  Like, Share và Comment để đóng góp quan điểm và nhận nhiều thông tin bổ ích hơn trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.