QUẢN LÝ “HOẢNG SỢ” KHI NGHE HAI TỪ “HUẤN LUYỆN” NHÂN VIÊN!

Việc Huấn luyện diễn ra hàng ngày tại các Doanh nghiệp. Tuy nhiên, bạn sẽ mất nhiều thời gian để Huấn luyện nhân viên hơn người khác nếu “không đúng phương pháp”. “Phương pháp đúng” muốn dùng được thì bạn phải có tư duy “chuẩn” về Huấn luyện. Vì thế, các khái niệm về Huấn luyện cần được mổ xẻ trong quá trình cải thiện hiệu suất làm việc. Sẽ rất khó khăn nếu bạn chưa nắm được thế nào là Huấn luyện trong khi lại muốn tăng hiệu quả!

Mỗi khái niệm đều có chìa khóa!

Huấn luyện được hiểu theo nghĩa rộng là quá trình tương tác và điều chỉnh để giúp người khác phát triển tiềm năng hoặc làm tốt hơn. Theo nghĩa hẹp hơn, Huấn luyện là sự hợp tác để tăng cường kết quả công việc và khả năng tư duy thông qua tin tưởng, ham muốn khám phá tiềm năng chưa được bộc lộ của nhân viên.

Huấn luyện có giống Giáo dục, Đào tạo?

Huấn luyện được phân biệt với giáo dục và đào tạo. Giáo dục thường đi theo hướng một chiều nhằm cung cấp kiến thức mới. Đào tạo thường đi theo hướng đa chiều nhằm tạo điều kiện để thực hành, hiểu rõ và làm được việc. Huấn luyện thường đi theo hướng hai chiều giữa Quản lý trực tiếp và Nhân viên. Khi Huấn luyện, người Quản lý trực tiếp thường sẽ sử dụng những kỹ thuật đặt câu hỏi, gợi ý, từ đó giúp nhân viên tự tìm ra phương án giải quyết công việc. Mỗi Quản lý có một cách Huấn luyện khác nhau.

Cách thức để “tối ưu” việc Huấn luyện Nhân viên

Tuy có nhiều cách Huấn luyện khác nhau, nhưng hiệu suất của mỗi loại không giống nhau. Các cách Huấn luyện khác nhau tác động đến 03 yếu tố cơ bản. Thứ nhất, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công việc. Thứ hai, sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa Quản lý và Nhân viên. Thứ ba, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của Quản lý và Nhân viên. Việc đầu tư tham gia một chương trình Đào tạo từ các Chuyên gia sẽ hỗ trợ tìm ra cách Huấn luyện phù hợp với mục đích của từng Quản lý. Đặc biệt, ở giai đoạn thăng tiến trong sự nghiệp, bạn hãy đầu tư mạnh vào các khóa Đào tạo ngắn hạn để “tối ưu” thời gian làm việc tại Doanh nghiệp.

Đọc thêm tại: www.coachingskills.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.