MITEK PG – “ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC QUẢN LÝ”

đánh giá năng lực quản lý

Thuộc dự án “Leadership For Growth”, khóa đào tạo theo nhu cầu doanh nghiệp “Đánh giá năng lực quản lý” với sự cộng tác bởi MITEK PG và VMP Academy diễn ra vào ngày 02/02/2021.

Theo đó, đội ngũ Quản lý cấp trung tại MITEK PG thực hiện buổi “đánh giá năng lực” bằng cách định lượng hóa. Hãy cùng chúng tôi khám phá nhé!

Định lượng hóa năng lực quản lý

Trái ngược với niềm tin cố hữu về các kỹ năng mềm là không thể đo lường được mà chỉ dừng lại ở mức định tính, VMP Academy tạo dựng chương trình “Đánh giá năng lực quản lý” tại MITEK PG theo phương pháp định lượng. Các kỹ năng chúng tôi chú trọng trong chương trình gồm: Giao tiếp; Thương thuyết; Phát triển Nhân viên; Lãnh đạo; Quản lý biến động; Giải quyết vấn đề; Nâng cao năng suất; Tư duy chiến lược; Xây dựng đội ngũ.

Định lượng hóa năng lực quản lý
Định lượng hóa năng lực quản lý

Việc đánh giá định lượng dựa trên trải nghiệm, kiến thức của Học viên và sự hướng dẫn từ Chuyên gia VMP Academy. Chúng tôi mong muốn dựa trên chương trình này để thực hiện các khóa kế tiếp giúp đội ngũ Quản lý MITEK PG sở hữu năng lực toàn diện.

Khóa “Đánh giá năng lực quản lý”

Chương trình ngoài quy trình đánh giá định lượng còn có các bài tập xử lý tình huống và đề xuất giải pháp. Ngoài ra, chúng tôi còn định hướng phát triển năng lực dựa trên xu hướng tính cách bằng bài trắc nghiệm chuyên sâu. Chỉ khi nào người Quản lý làm việc theo phong cách phù hợp với bản chất tính cách thì mới thực sự “thăng hoa” trong sự nghiệp.

Bên cạnh nhiệm vụ triển khai công việc, nhà quản lý cần nhận thức được tầm quan trọng của quá trình phát triển đội ngũ. Theo đó, chương trình này được chúng tôi thiết kế thiên về thông điệp chủ đạo là lấy con người làm trọng tâm. Nhà Quản lý từ đó được trang bị tư duy mới. Đó là phát triển đội ngũ cần xem như một nhân tố quan trọng trong việc sở hữu năng lực toàn diện.

Học viên Platinum thực hiện đánh giá
Học viên Mitek PG thực hiện đánh giá

MITEK PG X VMP Academy – Dự án “Leadership For Growth”

Như đã đề cập ở trên, chương trình “Đánh giá năng lực quản lý” chỉ là một trong những “mắc xích” thuộc dự án “Leadership For Growth”. VMP Academy cùng MITEK PG lên kế hoạch thực hiện dự án này xuyên suốt 06 tháng với những chủ đề: “Nhà đào tạo sẵn sàng”; “Đánh giá năng lực quản lý”; “Huấn luyện và điều chỉnh”; “Hành trình ứng dụng”; “Cố vấn và định hướng”; “Kế hoạch cho hành trình lãnh đạo”.

Chúng tôi tin rằng đây sẽ là dự án đóng góp tích cực vào sự phát triển của MITEK PG trong lĩnh vực giải pháp xây dựng cho thị trường toàn cầu.

Nếu đội ngũ Quản lý của Doanh nghiệp đã tham gia nhiều khóa đào tạo nhưng hiệu quả vẫn không cao thì MyCoach có thể là dịch vụ phù hợp. Tại đây, chúng tôi sẽ triển khai quá trình dài hạn kết hợp 03 hình thức Training – Coaching – Mentoring (Đào tạo – Huấn luyện – Cố vấn) để giúp nhà Quản lý sở hữu năng lực toàn diện một cách hiệu quả. Thông tin chi tiết: https://umm.edu.vn/dao-tao-quan-ly-cap-trung/my-coach/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.