Kỹ thuật tạo ảnh hưởng đỉnh cao – Chìa khóa mang lại thành công

Trong cuộc sống, mỗi chúng ta điều thuộc về gia đình, thuộc về một tổ chức, một công ty. Các mối quan hệ khắn khích thường xuyên hằng ngày tạo nên sự thành công trong công việc cũng như thành công trong việc quản lý gia đình của mình. Không có bất kỳ cá nhân, cá thể nào sống trong xã hội này tách rời tập thể mà có thể thành công, có thể tồn tại được . Chính vì thế kỹ thuật tạo ảnh hưởng là chìa khóa mang lại thành công cho bạn

VMP Training chia sẽ các bạn một số tác động của kỹ thuật tạo ảnh hưởng cơ bản, đây là 5 tầng ảnh hưởng đến người khác.

kỹ thuật tạo ảnh hưởngControl ( điều khiển ) 

Kỹ thuật tạo ảnh hưởng bằng cách dùng quyền lực, dùng nổi sợ hãi , hù dọa, nạt nộ đễ bắt người khác phải làm cái này, phải làm cái kia theo ý mình mặc dù họ không muốn làm. Đây cũng là cách tạo ảnh hưởng đến người khác, nhưng cách này là cách tạo ảnh hưởng xấu đến họ vì chúng ta biết con người luôn luôn có cái tôi nhất định, bạn không thể dùng quyền lực để chinh phục cái tôi của họ .

Coersion (dùng áp lực, sự lèo lái)

Kỹ thuật tạo ảnh hưởng bằng cách dùng sự lèo lái, áp lực để áp đặt điều gì đó đến người khác thông qua sự lèo lái, áp lực để bắt người khác làm cái này, làm cái kia. Kỹ thuật tạo ảnh hưởng này giống như kỹ thuật control nhưng ở kỹ thuật này chúng ta thấy sự khéo léo hơn

Compliance (thưởng phạt) 

Kỹ thuật tạo ảnh hưởng này thường áp dụng các chính sách, các quy định công ty , tổ chức để áp đặt vào người khác. Nhưng kỹ thuật này có mức hài hòa hơn 2 kỹ thuật tạo ảnh hưởng Control và Coersion . Làm được thì thưởng, không làm được phạt. Nhưng cách này thường không mang lại sự ảnh hưởng mạnh mẻ bởi không mang tinh chất tình cảm cá nhân.

Cooperation (Sự hợp tác)

Chúng ta nhận biết, phát hiện nhu cầu của người khác để từ đó gây ảnh hưởng lên họ bằng sự hợp tác đôi bên cùng có lợi . Đây cũng là một trong những kỹ năng tạo ảnh hưởng đến người khác thông qua vật chất

Commitment (sự cam kết) :

Đây là đỉnh cao của sự tạo ảnh hưởng đến người khác, chúng ta lấy sự uy tín, sự tôn trọng để thu phục lòng người . Chính sự uy tín của bạn khiến họ làm việc một cách hăng say mặc du không có yếu tố vật chất ở đây.

Để nắm vững các kỹ năng tạo ảnh hướng đến người khác bạn nên tham gia khóa học kỹ thuật tạo ảnh hưởng tại các trung tâm đào tạo kỹ năng , trong đó VMP Global Training là một trong những công ty uy tín tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.