KIẾN THIẾT LÃNH ĐẠO

Nội dung bài viết:

THÔNG TIN CHI TIẾT

Sau khóa học, học viên sẽ đạt được 07 giá trị sau:

 1. Nắm được kiến thức nền tảng và tư duy đúng trong việc đào tạo đội ngũ lãnh đạo
 2. Nắm được mô hình, quy trình, công cụ, phương pháp đào tạo đội ngũ lãnh đạo một cách hiệu quả, phù hợp với tính cách và mục tiêu của từng người
 3. Khai mở và khám phá tiềm năng tiềm tàng lãnh đạo của nhân viên
 4. Ứng dụng kỹ thuật hỏi và trả lời trong các khóa đào tạo lãnh đạo năng lực
 5. Xây dựng và phát triển đội ngũ lãnh đạo
 6. Vận dụng những chiến thuật, kỹ thuật trong đào tạo hiệu quả
 7. Đánh giá kết quả đào tạo

– Khóa học được thiết kế với phương pháp đặc biệt của VMP – ‘’Learning by Doing 3V” (Vui vẻ – Vận động – Vận dụng), gồm nhiều hoạt động trong khóa học, học và tuân thủ nguyên tắc 10:20:70 (10% – Mô hình hóa kiến thức, 20% – Tương tác và điều chỉnh, 70% – Thực hành và áp dụng).

– Triển khai theo hình thức kèm cặp trực tiếp, dựa trên tâm lý người học để huấn luyện và giải quyết vấn đề. Thảo luận-tranh luận-Tương Tác-Ứng Khẩu,…

– Khóa học được triển khai theo hình thức:

 • May đo – In-House (Thực hiện theo nhu cầu của doanh nghiệp)

– Chương trình gồm 05 nội dung chính:

 • Học phần 1: Tư duy đúng trong đào tạo lãnh đạo
 • Học phần 2: Qui trình đào tạo nhà lãnh đạo chuyên nghiệp
 • Học phần 3: Các kỹ thuật, công cụ và phương pháp phát triển kỹ năng lãnh đạo của bản thân
 • Học phần 4: Đào tạo sáng tạo
 • Học phần 5: Ôn tập và đánh giá chương trình
Tải Course Outline

Giảng viên đạt chuẩn theo các tiêu chí của VMP:

 • Đủ năng lực: có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo
 • Đầy nhiệt huyết: đam mê, hợp tác và luôn linh hoạt hướng đến kết quả
 • Đem cảm hứng: luôn truyền cảm hứng, động lực, hành động mạnh mẽ đến mỗi học viên
 • Đủ tư cách: mọi giảng viên sống và làm việc trên nền tảng I.POWER
Tải Hồ sơ năng lực/ Profile
 • Liên hệ trực tiếp Học viên đào tạo VMP để được thiết kế riêng khóa đào tạo phù hợp với doanh nghiệp và cá nhân.
 • Hotline: 19006981                                                                                    
 • Email: [email protected]


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.