Cách huấn luyện nhân viên bán hàng ra sao?

Hiện nay có rất nhiều nhà tuyển dụng đánh giá nhân viên chỉ qua năng lực báo cáo. Thế nhưng việc đánh giá nhân viên mỗi năn một lần không đủ để theo dõi chất lượng làm việc cũng như cải thiện năng lực làm việc và kịp thời nâng cao kỹ năng cho nhân viên. Vậy cách huấn luyện nhân viên bán hàng ra sao ?

Thông quá quá trình đào tạo, huấn luyện chủ doanh nghiệp tạo điều kiện cho nhân viên phát triển thêm các kiến thức và kỹ năng mới, từ đó nâng cao năng suất lao động. Bên cạnh đó phản hồi tư vấn và định hướng là làm những việc mà các trưởng bộ phận, trưởng nhóm cần thực hiện thường xuyên để đảm bảo nhân viên nắm được mục tiêu, yêu cầu và quy trình làm việc.

Cách huấn luyện nhân viên bán hàng
Cách huấn luyện nhân viên bán hàng 1

1.Cách huấn luyện nhân viên bán hàng có vai trò gì ?

-Huấn luện nhân viên bán hàng chính là cải tiến cách thức làm việc của nhân viên. Người quản lý nếu biết huấn luyện nhân viên của mình sẽ khuyến khích được họ sẵn sàng học hỏi đối mặt với những thách thức yêu cầu.

-Giúp cho nhà quản lý đào tạo nhân viên, giúp cấp dưới xác định được mục tiêu lâu dài của mình và lên kế hoạch cụ thể từng giai đoạn để đạt được mục tiêu công việc đã đề ra.

-Giúp phát triển năng lực và tính độc lập cho đội ngũ nhân sự để cấp quản lý có đủ niềm tin cần thiết khi giao phó nhiệm vụ quan trọng nhà quản lý dần trở nên chuyên nghiệp và không cần tham gia giải quyết vấn đề giúp nhân viên nữa.

2.Các bước huấn luyện nhân viên bán hàng

Bước 1: mối quan hệ phải tin tưởng lẫn nhau

Phải xây dựng được mối quan hệ tin tưởng, tôn trọng giữa cấp trên và cấp dưới.

Bước 2: Xác định rõ ràng mục tiêu

Khi tổ chức các buổi đào tạo thì điều quan trọng đối với một nhà quản lý phải đưa ra rõ mục tiêu cũng như lý do về khóa đào tạo.

Động viên đưa những lý do để khuyến khích và các chi tiết về kế hoạch để nhân viên sẽ cùng trao đổi thẳng thắn trong buổi học.

Cách huấn luyện nhân viên bán hàng 1
Cách huấn luyện nhân viên bán hàng hiệu quả

Bước 3: Thỏa thuận những hành vi thích hợp

Buổi huấn luyện này chính là cơ hội để có thể thuyết phục nhân viên chấp rằng có những vấn đề nhất định tồn tại trong công việc và tránh có thể đề cập thẳng đến các vấn đề trong công việc cho rằng nhân viên có thể tự nhân ra những sai lầm điển hình của người quản lý.

Để có thể thuyết phục một nhân viên chấp nhận vấn đề đang tồn tại, người quản lý phải có khả năng để xác định bản chất của vấn đề nhà quản lý phải xác định hành động và làm rõ các hậu quả của việc không thay đổi hành vì để cho nhân viên nắm rõ các vấn đề này và nhà quản lý xác định hành động và làm rõ các hậu quả.

Bước 4: Đưa ra các phương pháp thay thế

Sau khi đã xác định các vấn đề cũng như có thể đạt được sự đồng thuận về mục tiêu thì các bước tiếp theo là khuyên khích nhân viên đưa ra các giải pháp khác nhau để giải quyết mọi vấn đề. Với những ý tưởng sáng tạo thì các cán bộ cấp trên không nên chen ngang mà hãy gợi ý nhân viên thảo luận về những lợi ích cũng như hạn chế của những gợi ý đó.

Bước 5: Cam kết

Khi quản lý hỗ trợ nhân viên chọn ra phương pháp thay thế để có thể thực hiện bước này người quản lý phải cam kết với nhân viên về những việc cần làm khi nào nó sẽ được thực hiện cũng như hoàn thành.

Bước 6: Luôn phải kiểm soát các lời bào chữa

Trong suốt quá trình thảo luận cũng như huấn luyện thì nhân viên luôn đưa ra những bào chữa và biện minh cho các hành động của mình để có thể tránh cho tình hình trở nên căng thẳng thì hãy trình bày mục tiêu của các nhà quản lý đưa ra những điểm này là để cải thiện chất lượng công việc, khồng nhằm bài xích cá nhân và thái độ cởi mở thẳng thăn, công bằng khi đưa ra các vấn đề.

Nếu có những thắc mắc gì bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua VMP Training có tổ chức các Khóa học dành cho doanh nghiệp (In-house) và Cá nhân (Public) – 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.