Báo cáo đào tạo doanh nghiệp trong năm 2018

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Hàng năm, tạp chí Training Mag khảo sát các doanh nghiệp và tổ chức giáo dục, đào tạo tại Mỹ (những công ty có số lượng nhân sự từ 100 trở lên) về ngân sách, nhân lực và chương trình đào tạo mà các doanh nghiệp sử dụng trong năm, và công bố kết quả qua Báo cáo Đào tạo Doanh nghiệp (Training Industry Report).
Năm 2018 là năm thứ 37, Training Industry Report được phát hành và là nguồn thông tin đáng tin cậy để các nhà quản lý đào tạo Việt Nam tham khảo.
VMP trích xuất các thông tin đáng quan tâm để giới thiệu tại bài viết này .

Giới thiệu về báo cáo
Bản cáo cáo chỉ thống kê, phân tích các công ty có số lượng nhân sự từ 100 trở lên. Về mặt số lượng, các công ty quy mô nhỏ chiếm tỉ trọng lớn trong nền kinh phí Mỹ.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][vc_column_text]Các công ty tham gia khảo sát được xếp loại theo quy mô:

Công ty quy mô nhỏ 36%
(100 – 999 nhân sự)
Công ty quy mô vừa 41%
(1,000-9,999 nhân sự)
Công ty lớn 23%
(từ 10,000 nhân sự)
Tổng số 271
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Chi phí đào tạo theo đầu người:

Trong năm 2018, trung bình các công ty chi khoảng 986 USD để đào tạo 1 nhân sự, tương đương 22,9 triệu vnd/người. Các tổ chức chính phủ/ quân đội chi iêu nhiều nhất để đào tạo 1 nhân sự ($1,433 tương đương 33,3 triệu vnd/ người), tiếp theo là các tổ chức phi lợi nhuận ($1,360 tương đương 31,6 triệu vnd/người).
Thông qua biểu đồ bên dưới, có thể thấy là các công ty nhỏ (quy mô 100-999 người) chịu đầu tư vào đào tạo hơn các công ty quy mô vừa và lớn. Năm 2018, các công ty nhỏ chi trung bình 25,3 triệu vnđ để đào tạo 1 nhân sự, con số này năm 2017 từng cao hơn rất nhiều, 43,5 triệu vnđ/người.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Số giờ đào tạo trung bình cho 1 nhân sự tại các công ty khá giống nhau: mỗi nhân viên thường được đào tạo khoảng 46.7 giờ trong năm. Các công ty quy mô nhỏ có số giờ đào tạo nhiều nhất (61,2 giờ), đặc biệt các công ty nhỏ trong lĩnh vực dịch vụ có thể đào tạo tới 81.8 giờ. Bên dưới là số liệu năm 2018 so với năm 2017.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Đối tượng hưởng lợi:
Biểu đồ bên dưới thống kê đối tượng hưởng lợi từ các chương trình đào tạo tại Mỹ năm 2018. Có 3 nhóm nhân sự được đào tạo: Ban giám đốc (executives), Quản lý (managers, exempt), Nhân viên không hưởng lương làm ngoài giờ (Non-managers, exempt), và nhân viên hưởng lương làm ngoài giờ ( non-extemp employees).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

 

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Như vậy, tại các công ty quy mô nhỏ, trung bình cứ 100 nhân sự thì có 3,3 nhân sự chuyên trách đào tạo, con số này tương tự tại các công ty lớn. Trong khi đó, các công ty quy mô vừa là sử dụng 1,9 người để quản lý đào tạo cho 100 lao động.
Tuy nhiên cách thức triển khai đào tạo tại các công ty rất khác nhau, điều này được phản ánh trong mục tiếp theo.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Cách thức đào tạo
2018 Industry Training Report cho biết: hình thức blended learning (kết hợp cả giảng viên, lớp học tại chỗ và e-Learning) chiếm tỉ lệ cao nhất tại tất cả các công ty (lên tới 79% tại công ty quy mô nhỏ và 86% tại công ty quy mô vừa).
Hình thức đào tạo giảng viên đứng lớp truyền thống (instructor-led classroom only) duy trì tỉ lệ từ 31- 39%.
Báo cáo cũng cho biết 69% số giờ đào tạo được thực hiện bởi hình thức blended learning, tăng gấp đôi so với năm 2017. Instructor-lead training chiếm 35.5% số giờ đào tạo, năm 2017 số giờ giảng viên đứng lớp chiếm 42%.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Các công nghệ/kỹ thuật đang được sử dụng trong đào tạo
Các doanh nghiệp Mỹ có rất nhiều công nghệ/kỹ thuật để lựa chọn và sử dụng trong công tác đào tạo. Hệ thống quản trị đào tạo (learning management system – LMS) đang là công nghệ phổ biến nhất, với 82% các công ty sử dụng. LMS là một hệ thống cho phép phân phối nội dung e-Learning (dạng video, text, audio) tới người học, giúp cán bộ quản lý theo dõi tiến độ, kết quả học tập, thực hiện thi online, trích xuất báo cáo kết quả nhanh chóng. Đây cũng là hệ thống phổ biến các trường đại học trên thế giới. Lớp học ảo (virtual classroom) và webscasting, video broadcasting là hình thức phổ biến tiếp theo, đang được 69% doanh nghiệp Mỹ ưa dùng.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Tổng chi phí 2018 cho đào tạo của doanh nghiệp
Theo Training Magazine, năm 2018, các công ty Mỹ đã bỏ ra tổng số tiền là 87.6 tỷ USD cho công tác đào tạo, giảm 6.4% so với năm 2017. Đây là số liệu mà Training Managize tính toán cho 127,095 công ty Mỹ. Việc mua, sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhà cung cấp bên ngoài tăng từ 7.5 tỷ lên 11 tỷ USD. Trong khi kinh phí cho di chuyển, trang thiết bị, địa điểm,… giảm từ 44.5 tỷ xuống 29.6 tỷ đô. Mặc dù các công ty quy mô nhỏ có ngân sách ít hơn, nhưng vì số lượng công ty nhiều, nên ngân sách các công ty nhỏ bỏ ra chiếm 1/4 tổng chi phí đào tạo của 2018.

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Trong biểu đồ trên, các khái niệm được hiểu như sau:

  • Tổng chi phí: Tất cả chi phí liên quan tới công tác đào tạo trong năm, bao gồm: ngân sách đào tạo, chi tiêu cho công nghệ, kỹ thuật và lương nhân viên làm công tác đào tạo.
  • Lương nhân sự: Chi phí lương hàng năm cho tất cả nhân sự chuyên trách về công tác đào tạo của tổ chức.
  • Chi tiêu cho sản phẩm, dịch vụ bên ngoài:  Chi phí cả năm cho các nhà thầu và tư vấn bên ngoài, bao gồm tất cả chi phí cho sản phẩm, dịch vụ, công nghệ, sản phẩm sẵn có và sản phẩm có điều chỉnh theo yêu cầu và dịch vụ tư vấn.

Outsourcing – ngân sách chi cho mua sản phẩm/dịch vụ đào tạo từ các nhà cung cấp tăng lên là một xu hướng đáng chú ý của năm 2018. Năm 2017, doanh nghiệp chi 219,265 USD cho outsourcing, nhưng con số này lên tới 422,321 USD (tương đương 9,7 tỷ vnđ) trong năm 2018. Trung bình 14% ngân sách đào tạo trong năm 2018 được các công ty chi cho outsourcing và tỉ lệ này được dự báo sẽ ổn định trong năm 2019.

Chi phí trung bình của năm- theo lĩnh vực hoạt động
Năm 2018, công ty nhỏ chi tiêu bằng 1/4 các công ty quy mô vừa, các công ty quy mô vừa chi tiêu bằng 1/5 các công ty lớn cho đào tạo. Chi phí chi trả lương cho bộ phận đào tạo, trung bình tại các công ty lớn là 6.2 triệu USD (tương đương hơn 144,3 tỷ VNĐ), các công ty vừa là 1.1 triệu đôla (tương đương hơn 25,4 tỷ VNĐ), các công ty nhỏ là 289,752 triệu đôla (tương đương hơn 6,7 tỷ VNĐ).

Lĩnh vực hoạt động    Công ty lớn Công ty vừa Công ty nhỏ Chi phí trung bình năm
Giáo dục $3,587,500 $300,833 $354,886 $888,878
Chính phủ/quân đội $17,600,000 $2,758,375 $666,364 $5,137,176
Sản xuất/ Phân phối $14,549,108 $2,557,373 $450,000 $4,202,210
Phi lợi nhuận $32,669,800 $3,731,250 $233,333 $7,839,960
Hiệp hội N/A N/A $150,000 $150,000
Bán lẻ/bán buôn $39,500,000 $849,375 $348,333 $9,271,389
Dịch vụ $18,983,185 $2,142,047 $253,736 $4,752,179
Chi phí trung bình $19,681,075 $2,107,790 $355,751 $4,963,673

Các tổ chức Phi lợi nhuận và chính phủ/quân đội (quy mô lớn và vừa) chi tiêu nhiều nhất cho đào tạo nhân sự.

 

Nguồn: Training Mag.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.