6 Kỹ năng huấn luyện nhân viên trong đào tạo in-house

Để có thể có được kỹ năng huấn luyện nhân viên giỏi không thể thiếu bí quyết. Bí quyết huấn luyện nhân viên và kèm cặp nhân viên là gì. Những gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn hiểu được bí mật của quá trình đào tạo huấn luyện nhân viên là gì!

Các hoạt động đào tạo và phát triển nhân viên rất quan trọng cho doanh nghiệp của bạn. Nó sẽ cải thiện kỹ năng của nhân viên cụ thể cho doanh nghiệp và sẽ cập nhật cho cả bạn và nhân viên của bạn trong các lĩnh vực quản trị và quản lý, bao gồm:

  • Tài chính.
  • Bán hàng.
  • Tiếp thị.
  • Quản trị.
  • quản lý nhân viên.
huan-luyen-dao-tao-In-house
Lớp học train the trainer

Nhân viên mới

Khi nhân viên mới bắt đầu làm việc trong doanh nghiệp, họ sẽ cần phải được đào tạo một cách thích hợp để hoàn thành vai trò của họ. Để đạt được điều này,  bạn cần phải dựa vào các nhân viên khác để cung cấp kỹ năng cũng như kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên từ phía ban quản trị.

Kỹ năng và kiến ​​thức mới

Nhân viên hiện tại của bạn có thể cần phải nâng cao kỹ năng – không chỉ để hỗ trợ doanh nghiệp mà còn để phát triển sự nghiệp của riêng họ và giữ cho họ được niềm đam mê cũng như sự cống hiến nhiệt tình hơn trong quá trình hoạt động của công ty.

Thay đổi về vai trò và kinh doanh

Thay đổi hoàn cảnh học tập mới, chẳng hạn như công nghệ và kinh doanh mới cùng với sự thay đổi về mặt xã hội và pháp lý. Bạn có thể cần phải sửa đổi vai trò của nhân viên để đối thích ứng hơn trong việc này. Nguyên nhân của việc thay đổi các vấn đề cũng là lý do để bạn có thể huấn luyện nhân viên của mình một cách tốt hơn bao giờ hết.

Phát triển đào tạo in-house

Một cách hiệu quả về chi phí để đáp ứng nhu cầu kỹ năng là xây dựng trên những tài nguyên bạn đã có. Xem lại kỹ năng của nhân viên hiện tại và chính bạn để có thể thấy được những kỹ năng họ cần được huấn luyện.

Kỹ năng huấn luyện nhân viên yêu cầu nhân viên tham gia có thể đào tạo những người khác – đảm bảo rằng các kỹ năng hữu ích không bị mất do các nhân viên khác không tham gia đào tạo kỹ năng trực tiếp.
Phát triển kỹ năng của các nhân viên hiện có – các khóa bồi dưỡng, hội thảo và hướng dẫn trực tuyến có thể giúp nhân viên tiếp tục các mục tiêu nghề nghiệp của mình và cải thiện chất lượng công việc.
Có nhân viên cao cấp cố vấn  – họ có thể là những người tốt nhất để đào tạo cấp dưới của mình, nhưng chắc chắn rằng nó được đảm bảo về mặt thời gian của cả hai bên khi tham gia.

Đào tạo và phát triển qua các khóa học bên ngoài

Một khi bạn biết những kỹ năng mà nhân viên của bạn có – và đã phát triển chúng đủ tốt nhưng bạn cần phải tìm ra những thắc mắc mà bạn không thể đáp ứng khi đào tạo in-house.

Nếu bạn không thể lấp đầy khoảng trống kỹ năng trong quy trình đào tạo nội bộ, bạn cần phải:

–  thuê nhân viên với các kỹ năng bạn cần
–   thuê ngoài hoặc công ty có khả năng đáp ứng cần thiết

Bạn có thể tin tưởng SmartCoach về kế hoạch đào tạo huấn luyện kỹ năng cho nhân viên bạn.Nếu bạn cảm thấy chưa đủ các kỹ năng cần thiết phục vụ việc phát triển doanh nghiệp.Hay đào tạo trong nội bộ không đáp ứng và trả lời thỏa đáng câu hỏi của nhân viên.

Kế hoạch phát triển chuyên nghiệp

Đảm bảo đào tạo được ghi lại trong kế hoạch phát triển nhân viên của bạn, bao gồm các công việc sẽ được thực hiện để sử dụng đào tạo.

Nhân viên đào tạo có những lợi thế khác cho doanh nghiệp của bạn và là một cách tuyệt vời để cải thiện chất lượng làm việc như:

  • Năng suất.
  • Chất lượng hoặc đầu ra.
  • Sự hài lòng của khách hàng.
  • Sự hài lòng công việc của nhân viên.

Ngoài ra kế hoạc đào tạo cùng kỹ năng huấn luyện nhân viên có thể cho bạn một lợi ích rất xứng đáng.Bạn có thể theo dõi được quá trinh đào tạo cũng như phát triển nhân viên.Đó là cách mà một doanh nghiệp tầm cỡ phát triển ngày càng vững mạnh khi được đào tạo nội bộ tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.