Tips For Leader

Thấu hiểu tính cách nhân viên để tổ chức cuộc họp hiệu quả.

4 nhóm tính cách thường xuất hiện trong các cuộc họp gồm: Dominant - Thống

Tips For Leader

Cách quản lý thời gian hiệu quả với định luật Parkinson

Cách ứng dụng định luật Parkinson để quản lý thời gian hiệu quả: xác định

Tips For Leader

Tại sao nhân viên của bạn có thói quen trì hoãn?

Cách khắc phục thói quen trì hoãn: nhận thức tình trạng, đặt mục tiêu công

1 Comments