19 Mar 2018

Hiện nay có rất nhiều nhà tuyển dụng đánh giá nhân viên chỉ qua năng lực báo cáo. Thế nhưng việc đánh giá nhân viên mỗi năn một lần không đủ để theo dõi chất lượng làm việc cũng như cải thiện năng lực làm việc và kịp thời nâng cao kỹ năng cho nhân viên. Vậy cách huấn luyện nhân viên bán hàng ra sao ? Thông quá quá trình đào tạo, huấn luyện chủ doanh nghiệp tạo điều kiện cho nhân viên ...

03 Nov 2017

quy-trình-huấn-luyện-bán-hàng
Tầm Quan Trọng Của Nhân Viên Bán Hàng Nhân viên bán hàng là những người mang lại lợi nhuận chủ yếu cho doanh nghiệp. Vì vậy, cách huấn luyện nhân viên bán hàng là điều quan trọng cần tìm hiểu Đã có rất nhiều điều tra về công việc bán hàng, 2/3 các nhân viên bán hàng không thể hoàn thành được doanh số bán hàng. Con số trên đã cho chúng ta thấy một thực tế, một thực tế đáng buồn rằng việ...
 
English EN Vietnamese VI