Bên dưới là danh sách các khóa học dự kiến sẽ khai giảng trong thời gian tới.

Bạn vui lòng tham khảo thông tin về địa điểm và thời gian tổ chức, sau đó nhấn vào mục ĐĂNG KÝ để đăng ký với VMP Training.
Chúng tôi vui mừng được đồng hành cùng bạn trong các khóa học tuyệt vời sắp được tổ chức.

1.Khóa Coaching Skills (Giải pháp cho quản lý cấp trung) (2 ngày, 8:30 – 17:30) (HẾT CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 30-31/01/2018

2.Khóa Training The Training Managers (Quản lý Đào tạo hiệu quả)  (2 ngày, 8:30 – 17:30) (HẾT CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 23-24/01/2018

3.Khóa Kỹ năng Tạo động lực  (2 ngày, 8:30 – 17:30) (HẾT CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 25-26/01/2018

1.Khóa Train The Trainer 3+ (Đào tạo Giảng viên chuyên nghiệp) (3 ngày, 8:30 – 17:30) (HẾT CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 1-2-3/02/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Thời gian:  8-9-10/02/2018

2.Khóa Hight Impact Presentation Skills (Kỹ năng Thuyết trình)  (2 ngày, 8:30 – 17:30) (HẾT CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 25-26/02/2018

3.Khóa Sales Supervisory Skills (Kỹ năng Giám sát bán hàng)  (2 ngày, 8:30 – 17:30) (HẾT CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 27-28/02/2018

 

1.Khóa Leadership Skills for Manager (Kỹ năng Lãnh đạo) (2 ngày, 8:30 – 17:30) (HẾT CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 26-27/03/2018

1.Khóa Train The Trainer 3+ (Đào tạo Giảng viên chuyên nghiệp) (3 ngày, 8:30 – 17:30) (HẾT CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 6-7-8/04/2018
 • Địa điểm: Hà Nội
 • Thời gian:  8-9-10/07/2018

1.Khóa Train The Trainer 3+ (Đào tạo Giảng viên chuyên nghiệp) (3 ngày, 8:30 – 17:30) (HẾT CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 21-22-23/05/2018

2.Khóa Leadership Skills – Trainer Jimmy Thái (Kỹ năng Lãnh Đạo) (2 ngày, 8:30 – 17:30) (HẾT CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 26-27/05/2018

3.Khóa Coaching Skills (Giải pháp cho quản lý cấp trung) (2 ngày, 8:30 – 17:30) (HẾT CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 29-30/05/2018

1.Khóa Nghệ thuật đào tạo bằng Games (1 ngày, 8:30 – 17:00) (HẾT CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 16/06/2018

2. Khóa Selling Skills (Kỹ năng Bán Hàng)  (2 ngày, 8:30 – 17:00) (HẾT CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 22-23/6/2018

3.Khóa High Impact Presentation Skills  (2 ngày, 8:30 – 17:00) (HẾT CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 29-30/6/2018

4. Khóa Train The Trainer 3+ (Đào tạo Giảng viên chuyên nghiệp) (3 ngày, 8:30 – 17:00) (HẾT CHỖ)

 • Địa điểm: Hà Nội
 • Thời gian: 29,30/06 & 01/07/2018

5.Khóa Sketchnote for Trainer  (1 ngày, 8:30 – 17:00) (HẾT CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 30/6/2018

1.Khóa Train The Trainer 3+ (Đào tạo Giảng viên chuyên nghiệp) (3 ngày, 8:30 – 17:00) (HẾT CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 6,7,8/7/2018

2.Khóa Nghệ thuật đào tạo bằng Games (1 ngày, 8:30 – 17:00) (HẾT CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 11/07/2018

3.Khóa Coaching Skills (Giải pháp cho quản lý cấp trung) (2 ngày, 8:30 – 17:30) (CÒN CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 30,31/7/2018

4.Khóa Kỹ năng giao tiếp (2 ngày, 8:30 – 17:00) (CÒN CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 18/7/2018

5. Khóa Train The Training Manager (Kỹ năng Quản lý Đào tạo Hiệu quả)  (2 ngày, 8:30 – 17:00) (CÒN CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 21-22/7/2018

1. Khóa Train The Trainer 3+ (Đào tạo Giảng viên chuyên nghiệp) (3 ngày, 8:30 – 17:00) (CÒN CHỖ)

 • Địa điểm: Hà Nội
 • Thời gian: 3,4,5/8/2018

2.Khóa Coaching Skills (Giải pháp cho quản lý cấp trung) (2 ngày, 8:30 – 17:30) (CÒN CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 6,7/8/2018

3. Khóa Selling Skills (Kỹ năng Bán Hàng)  (2 ngày, 8:30 – 17:00) (CÒN CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 17,18/8/2018

4.Khóa High Impact Presentation Skills  (2 ngày, 8:30 – 17:00) (CÒN CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 18,19/8/2018

5. Khóa Train The Trainer 3+ (Đào tạo Giảng viên chuyên nghiệp) (3 ngày, 8:30 – 17:00) (CÒN CHỖ)

 • Địa điểm: Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 10,11,12/8/2018

1. Khóa Selling Skills (Kỹ năng Bán Hàng)  (2 ngày, 8:30 – 17:00) (CÒN CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 8,9/9/2018

2. Khóa Train The Trainer 3+ (Đào tạo Giảng viên chuyên nghiệp) (3 ngày, 8:30 – 17:00) (CÒN CHỖ)

 • Địa điểm: Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 28-29-30/9/2018

3.Khóa Leadership Skills For Manager –  (Kỹ năng Lãnh Đạo) (2 ngày, 8:30 – 17:30) (CÒN CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 19,20/9/2018

1.Khóa Coaching Skills (Giải pháp cho quản lý cấp trung) (2 ngày, 8:30 – 17:30) (CÒN CHỖ)

 • Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Thời gian: 2,3/10/2018

ĐĂNG KÝ NGAY

Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào Form bên dướiVui lòng  liên hệ Hotline 1800 6981 – 0909 3828 64 của chúng tôi khi muốn đăng ký cho cá nhân (Public) hoặc Doanh nghiệp (In-House) 

 • Tư Vấn Viên 01:   0909228700
 • Tư Vấn Viên  02:  0903885700