Bên dưới là danh sách các khóa học dự kiến sẽ khai giảng trong thời gian tới.

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC

 

Khóa Học

Địa điểm

Ngày Khai Giảng

1. Train the trainer 3+

Xem chi tiết >>

Hồ Chí Minh 29,30,31/8/2019
1. Train the trainer 3+

Xem chi tiết >>

Hà Nội 24,25,26/9/2019
2. Coaching Skills for Manager

Xem chi tiết >>

Hồ chí Minh 25,26/9/2019
2. Coaching Skills for Manager

Xem chi tiết >>

Hà Nội
3. Nhà quản lý chuyên nghiệp 

Xem chi tiết >>

Hồ chí Minh 15,16/06/2019
3. Nhà quản lý chuyên nghiệp 

Xem chi tiết >>

Hà Nội
4. Train The TRAINING MANAGER

Xem chi tiết >>

Hồ chí Minh 12,13,14/7/2019
4. Train The TRAINING MANAGER

Xem chi tiết >>

Hà Nội
5. Sales Coaching for Sales Leader/Manager

Xem chi tiết >>

Hồ chí Minh
5. Sales Coaching for Sales Leader/Manager

Xem chi tiết >>

Hà Nội
6. Supervisory Skills – Kỹ năng Giám Sát Bán Hàng

Xem chi tiết >>

Hồ chí Minh 16, 17/ 08/ 2019
6. Supervisory Skills – Kỹ năng Giám Sát Bán Hàng
Xem chi tiết >>
Hà Nội
7. Training games – Kỹ năng điều phối hoạt động đào tạo
Xem chi tiết >>
Hồ chí Minh 17/07/2019
8. High Impact Presentation Skills – Kỹ Năng Thuyết Trình Tự Tin Thuyết Phục
Xem chi tiết >>
Hồ chí Minh 26, 27/05/2019
9. Leadership Skills – Kỹ năng lãnh đạo
Xem chi tiết >>
Hồ chí Minh 07, 08/06/2019

Vui lòng  liên hệ Hotline 1800 6981 – 0909 3828 64 của chúng tôi khi muốn đăng ký cho cá nhân (Public) hoặc Doanh nghiệp (In-House) 

  • Tư Vấn Viên 01:   0909228700

  • Tư Vấn Viên  02:  0903885700

English EN Vietnamese VI