Bên dưới là danh sách các khóa học dự kiến sẽ khai giảng trong thời gian tới.

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC

 

Khóa Học

Địa điểm

Ngày Khai Giảng

1. Train the trainer 3+

Xem chi tiết >>

Hồ Chí Minh 10,11,12/01/2020
1. Train the trainer 3+

Xem chi tiết >>

Hà Nội 26,27,28/12/2019
2. Coaching Skills for Manager

Xem chi tiết >>

Hồ Chí Minh 8,9/01/2020
2. Coaching Skills for Manager

Xem chi tiết >>

Hà Nội 29,30/02/2020
3. Kỹ năng quản lý chuyên nghiệp 

Xem chi tiết >>

Hồ Chí Minh 10,11/01/2020
3. Kỹ năng quản lý chuyên nghiệp

Xem chi tiết >>

Hà Nội Liên hệ: 1800 6981
4. Train The TRAINING MANAGER

Xem chi tiết >>

Hồ Chí Minh 8,9,10/03/2020
4. Train The TRAINING MANAGER

Xem chi tiết >>

Hà Nội 13,14/03/2020
5. Sales Coaching for Sales Leader/Manager

Xem chi tiết >>

Hồ Chí Minh Liên hệ: 1800 6981
5. Sales Coaching for Sales Leader/Manager

Xem chi tiết >>

Hà Nội Liên hệ: 1800 6981
6. Supervisory Skills – Kỹ năng Giám Sát Bán Hàng

Xem chi tiết >>

Hồ Chí Minh 16, 17/ 04/ 2020
6. Supervisory Skills – Kỹ năng Giám Sát Bán Hàng
Xem chi tiết >>
Hà Nội Liên hệ: 1800 6981
7. Training games – Kỹ năng điều phối hoạt động đào tạo
Xem chi tiết >>
Hồ Chí Minh 17/03/2020
8. High Impact Presentation Skills – Kỹ Năng Thuyết Trình Tự Tin Thuyết Phục
Xem chi tiết >>
Hồ Chí Minh 26, 27/05/2019
9. Leadership Skills – Kỹ năng lãnh đạo
Xem chi tiết >>
Hồ Chí Minh 28,29/02/2020

Vui lòng  liên hệ Hotline 1800 6981 – 0909 38 28 64 của chúng tôi khi muốn đăng ký cho Cá nhân (Public) hoặc Doanh nghiệp (In-House) 

  • Tư Vấn Viên 01:   0909228700

  • Tư Vấn Viên  02:  0903885700

English EN Vietnamese VI