14 Mar 2018

Lớp đào tạo giảng viên là một trong những chương trình đào tạo giảng viên chuyên nghiệp có thể giúp cải thiện năng lực và phát triển nguồn nhân sự cho các doanh nghiệp. Lớp đào tạo giảng viên có đội ngũ giảng viên nòng cốt vừa giỏi chuyên môn nghiệp vụ vừa có khả năng phổ biến kiến thức và đào tạo, hướng dẫn kèm theo cặp lại toàn bộ các nhân viên khác trong công ty một cách bài bản và th...
English EN Vietnamese VI