23 Dec 2017

quản lý cấp trung
Trong công tác huấn luyện và kèm cặp nhân viên , để thực hiện tốt vai trò của mình thì người quản lý phải nắm vững để mang lại những tác động của coaching một cách có hiệu quả nhất . Hiện nay rất nhiều phương pháp coaching, trong đó có 4 phương pháp coaching được áp dụng trong khóa học coaching Skill tại VMP Training mang lại tín hiệu tích cực cho người quản lý bao gồm : Chu t...
English EN Vietnamese VI