24 Mar 2018

Kỹ năng thương lượng đàm phán là một kỹ năng quan trọng của một người kinh doanh. Vì trong kinh doanh bên cạnh bản lĩnh tài năng kèm theo một chút may mắn thì người kinh doanh không thể thiếu kỹ năng đàm phán để chạm đến thành công. Khóa học kỹ năng thương lượng và đàm phán giúp học viên phát triển và nâng cao bản thân lên một tầm cao mới Kỹ năng thương lượng đàm phán là một kỹ năng q...
English EN Vietnamese VI