12 Mar 2018

Kỹ năng lãnh đạo vô cùng quan trọng
Kỹ năng lãnh đạo được xem như một nhân tố quan trọng hàng đầu trong lĩnh vực quản lý. Đặc biệt đây là kỹ năng không thể thiếu của những người làm chức vụ quản lý. Một nhà quản lý giỏi cũng có thể là một nhà lãnh đạo giỏi và ngược lại vì thế đây được xem là kỹ năng của người thành đạt. Kỹ năng của người lãnh đạo cũng giống như kỹ năng của thuyền trưởng vì một thuyền trưởng giỏi sẽ dẫn dắt...
 
English EN Vietnamese VI