14 Mar 2018

Khóa học train the trainer ngày càng được quan tâm và tham gia của nhiều nhà quản lý, những  người lãnh đạo, ....giúp phát triển những kỹ năng quản lý, cách thức trao đổi hiệu quả, đào tạo nhân viên và nhiều kĩ năng khác. Trong số các trung tâm đào tạo, các lớp đào tạo hiện nay thì VMP được đánh giá là trung tâm đào tạo với các lớp dạy train the trainer hàng đầu hiện nay. Vậy có gì khác ...
English EN Vietnamese VI